สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เสด็จฯ เปิดคลองภักดีรำไพ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงเปิดคลองภักดีรำไพ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ประตูระบายน้ำปากคลองภักดีรำไพ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น