ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างสมเด็จองค์ปฐม

วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสร้างสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” เนื่องในโอกาส พระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
เพื่อหารือและติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างโดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี
เป็นประธานการประชุม ณ ทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพมหานคร

1 2 3 4 5

 

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น