ประชุมเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์งานมหานครผลไม้ ประจำปี ๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไพลิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน มหานครผลไม้ ประจำปี ๒๕๖๐ Fruitpital Fair 2017 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความพร้อมในการเตรียมงานดังกล่าว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประเด็นการจัดงาน โดยจังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดงาน มหานครผลไม้ ประจำปี ๒๕๖๐ Fruitpital Fair 2017 ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจำหน่ายผลไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยกระดับตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลไม้ทั้งสดและแปรรูป ยกระดับภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางผลไม้ของประเทศ และเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมจากการผลิตผลไม้คุณภาพ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ โดยขยายพื้นที่จัดงานโดมปรับอากาศจากเดิม ๓,๖๐๐ ตารางเมตร เป็น ๗,๒๐๐ ตารางเมตร และจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ “ปลูกดีกินดี ใต้ร่มพระบารมี” โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายแบ่งเป็นโซนต่างๆ ประกอบด้วย

โซน A : Fruit Shopping เป็นโดมปรับอากาศพื้นที่กว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร จำหน่ายผลไม้แปรรูป สินค้า OTOP/SMEs อาหารถิ่น

โซน B : Fruit Farming เป็นพื้นที่นอกโดมปรับอากาศมีพื้นที่กว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร จำหน่ายผลไม้สด อาทิเช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ กล้วยไข่ แก้วมังกรฯ ผักผลไม้ปลอดภัยและอินทรีย์ โดยการตกแต่งพื้นที่ให้มีความร่มรื่นเสมือนอยู่ในสวนผลไม้ พร้อมทั้งจัดพื้นที่พักผ่อนสำหรับให้ผู้มาเที่ยวชมงาน ได้นั่งรับประทานผลไม้สดๆ จากสวน และอาหารปรุงจากผลไม้สด และการจัดประกวดผลไม้และสาธิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการแข่งขันทางการเกษตร

โซน C : Fruit Learning เป็นโดมปรับอากาศพื้นที่กว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร พร้อมนิทรรศการแสดงสายพันธ์ทุเรียนและมังคุดมากกว่า ๓๐ สายพันธุ์ มีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดผลไม้ และการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

โซน D : Fruit Loving เป็นพื้นที่นอกโดมปรับอากาศมีพื้นที่กว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร จัดนิทรรศการ “ปลูกดีกินดี ใต้ร่มพระบารมี”

จังหวัดจันทบุรี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทามาชมงาน มหานครผลไม้ ประจำปี ๒๕๖๐ Fruitpital Fair 2017 ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *