ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบ หลักการ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบ หลักการ และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โดยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557   เวลา 09.00 – 12.00 น.

ดาวน์โหลดรายละเอียดการประชุม

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น