ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนเมษายน 2560

วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกิจกรรม “กาแฟสัญจร” ประจำเดือนเมษายน 2560 เพื่อเป็นการพบปะหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะระหว่างส่วนราชการ โดยในครั้งนี้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น