ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สืบสานตำนานแห่พระบาท และชักเย่อเกวียน ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมื่อพระเจ้าตากมาเมืองจันท์ ประจำปี พ.ศ. 2560”

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 เวลา 20.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สืบสานตำนานแห่พระบาท และชักเย่อเกวียน ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมื่อพระเจ้าตากมาเมืองจันท์ ประจำปี พ.ศ. 2560” จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน สภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และสภาวัฒนธรรมอำเภอขลุง เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีแห่พระบาทชักคะเย่อเป็นความเชื่อความศรัทธาของชาวตำบลตะปอน และตำบลใกล้เคียงที่ปฏิบัติสืบทอดมาเป็นร้อยปี และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศขึ้นทะเบียนการชักเย่อเกวียนพระบาทของตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น