ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี ซึ่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด มีหน้าที่กำหนดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด สนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรในการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด

 

 

1 2 3 4

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น