ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น