ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคาร “จันท์ภักดิ์”

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคาร “จันท์ภักดิ์” ซึ่งเป็นศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นศูนย์สาธิตการแพทย์แผนไทย กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยบริการแพทย์แผนไทยในเครือข่ายสุขภาพโรงพยาบาลขลุง เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักเรียนแพทย์แผนไทย

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น