รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา – ไทยครั้งที่ ๑๕

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  นายสมหมาย วิเชียรฉันท์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี       ร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค กัมพูชา – ไทย ครั้งที่ ๑๕ (RBC -15 ) ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ กรุงพระสีหนุ จังหวัดพระสีหนุ ราชอาณาจักรกัมพูชา

IMG_4038

IMG_4041 IMG_4042 IMG_4043 IMG_4044

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น