ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน มหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2560 (FRUITPITAL FAIR 2017)

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน มหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2560 (FRUITPITAL FAIR 2017)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น