ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ในโอกาสเดินทางมาจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประชารัฐขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักพื้นที่เป็นหลัก

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในโอกาสเดินทางมาจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประชารัฐขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักพื้นที่เป็นหลัก ณ ห้องประชุม 35201 ชั้น 2 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

1 2 3 4 5 6 7

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น