ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวบรรยายพิเศษให้กับคณะศึกษาดูงานอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอำเภอหนองฉาง ประจำปี 2560

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวบรรยายพิเศษให้กับคณะศึกษาดูงานอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอำเภอหนองฉาง ประจำปี 2560 โดยเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น