พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาดาว และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ในวโรกาสเสด็จวางศิลาฤกษ์อุโบสถครบรอบปีที่ 49

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาดาว และพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ในวโรกาสเสด็จวางศิลาฤกษ์อุโบสถครบรอบปีที่ 49 ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในจังหวัดจันทบุรีร่วมรับเสด็จ

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น