ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. ณ วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น