ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมคณะเข้าพบนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมคณะเข้าพบนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อแนะนำคณะทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา และปรึกษาหารือพร้อมขอข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น