ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 4 ราย และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี จำนวน 10 ราย โอกาสนี้นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบทุนดังกล่าวด้วย

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น