ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2559

 

1 2 3 4 5 6

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น