ศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง จังหวัดจันทบุรี

ก. การจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละส่วนราชการในจังหวัด

———————————————————————————————————————————-

ข.แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามหน่วยงานภาครัฐ

———————————————————————————————————————————-

ค.การจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัดจันทบุรี

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดจันทบุรี) เดือน เมษายน 2561 
 2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานจังหวัดจันทบุรี) เดือน มกราคม 2561 

เรื่องรับฟังคำวิจารณ์

1. (ร่าง) การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) การปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า หลังใหม่ ครั้งที่ 2
    1) ร่างประกวดราคาอาคารศาลากลาง  2) ร่างประกาศจังหวัดอาคารศาลากลาง
2. (ร่าง) การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) การปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า หลังใหม่ ครั้งที่ 1
   1)  ร่างประกวดราคาอาคารศาลากลาง 2) ร่างประกาศจังหวัดอาคารศาลากลาง

การสอบราคา – ประกวดราคา 

 1. ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การจัดซื้อจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อติดตั้งบริเวณศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
  - ประกาศจังหวัดจันทบุรี
  - เอกสารประกวดราคา
  - ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน
 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี หลังเก่า หลังใหม่ ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี หลังเก่า หลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เอกสารประกวดราคา เลขที่ 5/2561
 3. การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า หลังใหม่
  (1) ประกาศ Provincial Hall3
  (2) ประกวดราคา Provincial Hall
 4. ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า หลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดจันทบุรี หลังเก่า หลังใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

———————————————————————————————————————————-

ง.การสอบราคา – ประกวดราคา ของหน่วยงานต่างๆ

 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านทัพนคร ตำบลปัถวี ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลปัถวี
 3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสพัลท์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต
 4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬา ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บ้านสวยคลองหลอด หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซอ่มแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 หมู่บ้านคลองน้ำใส ต.ท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 6. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล สาย 4 (ช่วงบริเวณโอเอซิสซีเวิลด์ – บริเวณสายแยกปลาป่น ซอย 3/5 หมู่ 5,6) ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 7. การจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณศาลเจ้าแป๊ะกงเชิงสะพานตรีรัตน์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 8. ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 9. ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ผูกพัน 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
 10. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองบัว-คมบาง หมู่ที่ 1 บ้านเกาะพลอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 11. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเลื่อย หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 12. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองหลอด 5 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 13. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ภายในสำนักงาน อบต.ท่าช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 14. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งขนาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
 15. สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างธนาคาร ธกส. ลงคลองขนม หมู่ที่ 2 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 16. สอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายนำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กคลองพลวง หมู่ที่ 4 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 17. สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองกระทิง ซอย 23 หมู่ที่ 10 ตำบลพลวง : เทศบาลตำบลพลวง
 18. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายสา หมู่ที่ 1 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : อำเภอเมืองจันทบุรี
 19. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองอ้อ-พญาล่าง หมู่ที่ 6-9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 20. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต : เทศบาลตำบลนายายอาม
 21. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บ้านท่าหลวง หมู่ ๕ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ความยาว ๒๓๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 22. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริการนักท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหากคุ้งวิมาน หมู่ ๗ ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 23. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิตอลและเทคโนโลยีทางภาษาสำหรับอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 24. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : วิืทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
 25. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี (2หลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 3)
  1.1 ประกาศจังหวัดปรับปรุงบ้านพัก รองผวจ. 1.2 เอกสารประกวดราคาปรับปรุงบ้านพัก รองผวจ.
 26. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งแท็งทาวเวอร์แชมเปน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลนายายอาม
 27. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองอ้อ ตำบลมะขาม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 28. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 29. การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่ราชการจังหวัดจันทบุรี ๒ หลัง : สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
 30. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดท่าหลวงล่าง หมู่ที่ 2-5 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่
 31. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดิจิตอบและเทคโนโลยีทางภาษาสำหรับอาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 32. ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องมือพื้นฐานทางไฟฟ้า ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 33. ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาลซอย 18/1 หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลนายายอาม กว้าง 5 เมตร ยาว 483 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : เทศบาลตำบลนายายอาม
 34. ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ จำนวน 2 รายการ : มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
 35. ประกวดราคาซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาขีวศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
 36. ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม
 37. การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ (รถตู้) : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี
 38. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีและจัดซื้อครุภัณฑ์ : จังหวัดจันทบุรี
 39. สอบราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายสแตนเลส จำนวน 22 ชุด : เทศบาลเมืองจันทบุรี
 40. สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และรั้ว ค.ส.ล.ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง (กองช่าง) : เทศบาลเมืองท่าใหม่
 41. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบรางระบายน้ำและผิวจราจรทางเท้า บริเวณถนนเลียบเนินเชื่อมถนนท่าหลวง ถนนสฤษดิเดช อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : จังหวัดจันทบุรี
 42. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม : ศาลจังหวัดจันทบุรี
 43. สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน
 44. ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน
 45. สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน บริเวณวัดปลายคลองพลิ้ว หมู่ที่ 9 ตำบลคมบาง : องค์การบริหารส่วนตำบลคมบาง
 46. เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างทาวน์โฮม 2 ชั้น และอื่น ๆ ตามโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้จังหวัดจันทบุรี : การเคหะแห่งชาติ
 47. ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเปริด ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 48. สอบราคาซืื้อวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ์การศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 : โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1
Be Sociable, Share!