ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบให้ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัด ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคตะวันออก รวม 5 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด และฉะเชิงเทรา

 

1 2 3 4 5 6

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น