ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศภายใต้กลไกประชารัฐ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสื่อสาร ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศภายใต้กลไกประชารัฐ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น