ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2560

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น. นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น