ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เดินทางมาอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับคณะซึ่งเป็นชุดที่สองของจังหวัดจันทบุรีที่จะเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น. พสกนิกรจังหวัดจันทบุรีจากอำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว รวมจำนวน 750 คน เดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ด้วยรถบัสปรับอากาศ 15 คัน โดยทยอยขึ้นรถบัสบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว เพื่อเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพ โอกาสนี้นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ขนส่งจังหวัดจันทบุรี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ผู้บังคับกองพันทหารราบเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ป้องกันจังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อน ตำรวจทางหลวง ได้เดินทางมาอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับคณะซึ่งเป็นชุดที่สองของจังหวัดจันทบุรีที่จะเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพฯ โดยรถบัสปรับอากาศแต่ละคันจะมีเจ้าหน้าที่ประจำรถประกอบด้วย ปลัดอำเภอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยให้กับประชาชนตลอดการเดินทาง สำหรับจังหวัดจันทบุรีมีกำหนดการเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท รวมทั้งหมด 5 ครั้ง ๆ ละ 750 คน เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทุกอำเภอในจังหวัดจันทบุรี โดยเน้นกลุ่มประชาชนทั่วไปเป็นหลักที่ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองได้ และผู้ที่จะร่วมเดินทางต้องมีสุขภาพแข็งแรงสามารถเดินเท้าระยะทางไกลได้

 

1 2 3 4 5 6 7

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น