ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับรองนายกเทศมนตรีเขตฉงหมิง นครเซี่ยงไฮ้ และคณะ

วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับรองนายกเทศมนตรีเขตฉงหมิง นครเซี่ยงไฮ้ และคณะในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1 2 3

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น