รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนหลัง (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วยเรื่องที่1

คลิกเพื่อดูรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วยเรื่องที่2

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น