นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธี เปิดป่า ปิดเขา ปิดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธี เปิดป่า ปิดเขา ปิดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยสรุปยอดรวมตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 6 เมษายน 2559 มีประชาชนเดินทางขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏทั้งสิ้น จำนวน 1,238,244 คน การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

1 2 3 4 5 6 7

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น