นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการรับซื้อและโรงงานคัดบรรจุผล

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 12.30 น. นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการรับซื้อและโรงงานคัดบรรจุผลไม้เพื่อการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ กรณีความต้องการแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเพื่อใช้แรงงานในโรงงานคัดบรรจุผลไม้ในช่วงฤดูกาลผลไม้ออกสู่ตลาด โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดหางานจังหวัดจันทบุรี แรงงานจังหวัดจันทบุรี เกษตรจังหวัดจันทบุรี พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และตัวแทนผู้ประกอบการรับซื้อและโรงงานคัดบรรจุผลไม้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 

1 2 3 4 5

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น