โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐”

โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความ ในหัวข้อ “จังหวัดของฉันในปี ๒๐๒๐”

ตั้งแต่ตุลาคม 2556 – 27 ธันวาคม 2556

คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการ ฯ    

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ

  1. www.facebook.com/Thailand2020
  2. www.ppb.moi.go.th
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น