ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ คืนความสุขปีใหม่ สื่อเมืองจันท์

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ คืนความสุขปีใหม่ สื่อเมืองจันท์ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐น. ณ สวนอาหารวังปลารีสอร์ท

31

4 5 7 8

 

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น