ผู้อำนวยการสำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับโอวาทก่อนเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ ๓๔ “ปากน้ำโพเกมส์”

วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น.ผู้อำนวยการสำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าพบนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อรับโอวาทก่อนเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ ๓๔ “ปากน้ำโพเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ที่จังหวัดนครสวรรค์

1

2

3

4

5

6

7

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น