ขอเชิญร่วมลงทะเบียนออนไลน์ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น