ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการการค้าและการแสดงสินค้าเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง จังหวัดไพลิน (ราชอาณาจักรกัมพูชา) และจังหวัดจันทบุรี (ประเทศเทศไทย)

วันที่ 9 พ.ย. 2558 ณ จังหวัดไพลิน ราชอาณาจักรกัมพูชา นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการการค้าและการแสดงสินค้าเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง จังหวัดไพลิน (ราชอาณาจักรกัมพูชา) และจังหวัดจันทบุรี (ประเทศเทศไทย) และร่วมประชุมด้านการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว แรงงาน ที่ศาลากลางจังหวัดไพลิน

1

2

3

4

5

6

7

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น