ขอส่งรายงานการประชุม และประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ” การจัดระบบแรงงานต่างด้าวจังหวัดจันทบุรีสัญชาติกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในลักษณะ ไป – กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๑๔ แห่ง พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ “

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น