สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 1. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 2. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 3. สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 4. สนง.ปฏิรูปที่ดิน เดือน สิงหาคม 2560
 5. อบจ.จบ. เดือน กรกฎาคม 2560
 6. ทศ.ทับช้าง เดือน กรกฎาคม 2560
 7. ทศ.ทับช้าง เดือน มิถุนายน 2560
 8. ทศ.ทับช้าง เดือนพฤษภาคม 2560
 9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ. เดือนกรกฎาคม 2560
 10. สนง.ทศ ต.บ่อ เดือนกรกฎาคม 2560
 11. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เดือนกรกฎาคม 2560
 12. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน กรกฎาคม 2560
 13. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือนกรกฎาคม 2560
 14. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือนกรกฎาคม 2560
 15. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2560
 16. สนง.เกษตร จบ กรกฎาคม 2560
 17. ทศ.หนองบัว กรกฎาคม 2560
 18. ทศ.เมืองขลุง กรกฎาคม 2560
 19. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2560
 20. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 21. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 22. สนง.เทศบาลบ่อ มิถุนายน 2560
 23. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 24. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2560
 25. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ มิถุนายน 2560
 26. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ มิถุนายน 2560
 27. สถานพินิจ จบ มิถุนายน 2560
 28. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2560
 29. เรือนจำ จบ. กรกฎาคม 2560 0025-1371 4 กค 59 
 30. สนง.เกษตร จบ กรกฎาคม 2560
 31. อบจ.จบ. มิถุนายน 2560
 32. ทศ.เมืองท่าใหม่  มิถุนายน 2560
 33. เรือนจำ จบ  มิถุนายน 2560
 34. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2560
 35. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 36. สนง.เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2560
 37. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 38. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 39. โยธาธิการและผังเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 40. เทศบาลเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 41. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จบ. มิถุนายน 2560
 42. สนง.เกษตร จบ. มิถุนายน 2560
 43. งค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 44. สนง.เทศบาล ต.บ่อ พฤษภาคม 2560
 45. ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 46. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 47. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 48. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 49. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2560
 50. สนง.โยธาธิการและผังเมือง จบ. พฤษภาคม 2560
 51. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2560
 52. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2560
 53. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 54. เกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 55. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 56. เทศบาลต.หนองบัว เมษายน 2560
 57. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 58. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน มีนาคม 2560
 59. เกษตรจังหวัด เมษายน 2559
 60. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชนจังหวัด มีนาคม 2560
 61. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2560
 62. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 63. เรือนจำจังหวัด มีนาคม 2560
 64. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีนาคม 2560
 65. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2560
 66. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 67. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 68. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 69. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2560
 70. เทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2560
 71. เทศบาลเมืองขลุง พฤศจิกายน 2559
 72. เทศบาลเมืองขลุง ธันวาคม 2559
 73. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2560
 74. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
 75. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 76. เทศบาลตำบลบ่อ กุมภาพันธ์ 2560
 77. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 78. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 79. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 80. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 81. เกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2560
 82. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 83. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มกราคม 2560
 84. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 85. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 86. เทศบาลตำบลบ่อ มกราคม 2560
 87. เทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2559
 88. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 89. เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 90. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ธันวาคม 2559
 91. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ธันวาคม 2559
 92. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2560
 93. เรือนจำจังหวัด มกราคม 2560
 94. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 95. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2560
 96. ้เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 97. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 98. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 99. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 100. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ธันวาคม 2559
 101. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ธันวาคม 2559
 102. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 103. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด กันยายน 2559
 104. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กันยายน 2559
 105. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 106. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 107. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2559
 108. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2559
 109. เรือนจำจังหวัด ธันวาคม 2559
 110. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธันวาคม 2559
 111. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พฤศจิกายน 2559
 112. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2559
 113. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 114. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2559
 115. โยธาธิการและผังเมือง พฤศจิกายน 2559
 116. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ตุลาคม 2559
 117. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 118. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 119. สำนักงานเกษตรจังหวัด พฤศจิกายน 2559
 120. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 121. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤศจิกายน 2559
 122. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2559
 123. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2559
 124. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 125. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 126. สำนักงานเกษตรจังหวัด ตุลาคม 2559
 127. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2559
 128. เทศบาลตำบลบ่อ ตุลาคม 2559
 129. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 130. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2559
 131. เทศบาลตำบลทับช้าง กันยายน 2559
 132. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2559
 133. โยธาธิการและผังเมือง ตุลาคม 2559
 134. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 135. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 136. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2559
 137. เทศบาลเมืองขลุง กันยายน 2559
 138. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 139. เรือนจำจังหวัด กันยายน 2559
 140. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน กันยายน 2559
 141. โยธาธิการและผังเมือง กันยายน 2559
 142. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2559
 143. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2559
 144. เทศบาลตำบลทับช้าง สิงหาคม 2559
 145. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สิงหาคม 2559
 146. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 147. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สิงหาคม 2559
 148. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2559
 149. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง สิงหาคม 2559
 150. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 151. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 152. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2559
 153. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 154. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 155. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 สิงหาคม 2559
 156. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน สิงหาคม 2559
 157. เทศบาลตำบลฉมัน กรกฎาคม 2559
 158. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2559
 159. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทุบรี กรกฎาคม 2559
 160. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 161. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 162. เทศบาลเมืองขลุง กรกฎาคม 2559
 163. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักาาทางน้ำที่ 5 กรกฎาคม 2559
 164. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 165. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2559
 166. สำนักงานเกษตรจังหวัด กรกฎาคม 2559
 167. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2559
 168. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 169. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 170. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2559
 171. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 172. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2559
 173. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2559
 174. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 175. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 176. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 177. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559
 178. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 179. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2559
 180. เทศบาลเมืองขลุง มิถุนายน 2559
 181. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 182. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2559
 183. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 184. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 185. สำนักงานเกษตรจังหวัด มิถุนายน 2559
 186. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง พฤษภาคม 2559
 187. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 188. เทศบาลเมืองท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 189. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 190. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 191. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 192. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2559
 193. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 194. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 195. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 196. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 197. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน เมษายน 2559
 198. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2559
 199. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2559
 200. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมษายน 2559
 201. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2559
 202. เทศบาลบางบ่อ เมษายน 2559
 203. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 204. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 205. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 206. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เมษายน 2559
 207. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 208. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 209. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 210. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2559
 211. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 212. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2559
 213. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 214. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 215. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 216. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2559
 217. เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 218. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 219. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 220. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 221. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษยายน 2559
 222. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 223. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 224. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 225. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
 226. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 227. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 228. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 229. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 230. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กุมภาพันธ์ 2559
 231. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 232. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2559
 233. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 234. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 235. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 236. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 237. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 238. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มกราคม2559
 239. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 240. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2559
 241. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 242. สำนักงานปฏิรูปที่ดืนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 243. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 244. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 245. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 246. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2559
 247. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 248. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 249. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ธันวาคม 2558
 250. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 251. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 252. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 253. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 254. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2558
 255. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 256. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2558
 257. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 258. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 259. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 260. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2559
 261. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ธันวาคม 2558
 262. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 263. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ธันวาคม 2558
 264. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2558
 265. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2558
 266. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 267. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 268. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2558
 269. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2558
 270. เทศบาลตำบลฉมัน พฤศจิกายน 2558
 271. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 272. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2558
 273. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 274. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 275. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 276. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กันยายน และ พฤศจิกายน 2558
 277. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 278. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 279. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤศจิกายน 2558
 280. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 281. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 282. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2558
 283. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2558
 284. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 285. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 286. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 287. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2558
 288. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 289. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2558
 290. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 291. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 292. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558 
 293. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2558
 294. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กันยายน 2558
 295. เทศบาลตำบลฉมัน กันยายน 2558
 296. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กันยายน 2558
 297. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 298. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : กันยายน 2558
 299. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กันยายน 2558
 300. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 301. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 302. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2558
 303. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 304. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฏาคม 2558
 305. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 306. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 307. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 308. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 309. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 310. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 311. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 312. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 313. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2558
 314. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2558
 315. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 316. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 317. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 318. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 319. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 สิงหาคม 2558
 320. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 321. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สิงหาคม 2558
 322. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 323. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 324. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 325. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2558
 326. เทศบาลตำบลทับช้าง กรกฎาคม 2558
 327. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 328. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 329. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2558
 330. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2558
 331. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 332. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 333. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 กรกฎาคม 2558
 334. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 335. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 336. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 337. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 338. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 339. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 340. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2558
 341. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2558
 342. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 343. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 344. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 345. เทศบาลตำบลฉมัน มิถุนายน 2558
 346. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 347. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 348. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มิถุนายน 2558
 349. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 350. การประปาส่วนภูมิภาค มิถุนายน 2558
 351. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 352. สำนักงานจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 353. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 354. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2558
 355. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 356. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มิถุนายน 2558
 357. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 358. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 359. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 360. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 361. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 362. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม 2558
 363. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤษภาคม 2558
 364. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 365. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 366. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2558
 367. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 368. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 369. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 370. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 371. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 372. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 373. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 374. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 375. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 376. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 377. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 378. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 379. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 380. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2558
 381. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2558
 382. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 383. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 384. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 385. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 386. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี เมษายน 2558
 387. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 388. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 389. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 390. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2558
 391. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 392. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 393. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 394. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี เมษายน 2558
 395. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 396. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 397. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี เมษายน 2558
 398. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2558
 399. เทศบาลตำบลทับช้าง มีนาคม 2558
 400. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 401. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 402. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มีนาคม 2558
 403. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2558
 404. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มีนาคม 2558
 405. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี มีนาคม 2558
 406. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 407. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 408. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 409. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1 มีนาคม 2558
 410. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 411. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มีนาคม 2558
 412. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 413. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 414. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 415. เทศบาลเมืองขลุง มีนาคม 2558
 416. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 417. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 418. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 419. เทศบาลตำบลหนองบัว กุมภาพันธ์ 2558
 420. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2558
 421. สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี กุมภาพันธ์ 2558
 422. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน กุมภาพันธ์ 2558
 423. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 424. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
 425. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มกราคม 2558
 426. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม 2558
 427. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2558
 428. เทศบาลตำบลท่าช้าง มกราคม 2557
 429. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2558
 430. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 431. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี มกราคม 2558
 432. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : มกราคม 2558
 433. เทศบาลตำบลฉมัน ธันวาคม 2557
 434. เทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2557
 435. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2557
 436. เทศบาลเมืองขลุง 20 มกราคม 2558
 437. เทศบาลเมืองจันทบุรี 22 มกราคม 2558
 438. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ธันวาคม 2557
 439. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 440. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 : ธันวาคม 2557
 441. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 442. เทศบาลเมืองขลุง 24 ธันวาคม 2557
 443. เทศบาลตำบลหนองบัว พฤศจิกายน 2557
 444. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2557
 445. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 446. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2557
 447. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 3 ธันวาคม 2557
 448. เทศบาลเมืองขลุง 25 พฤศจิกายน 2557
 449. เทศบาลตำบลหนองบัว : 24 พฤศจิกายน 2557
 450. เทศบาลตำบลฉมัน 13 พฤศจิกายน 2557
 451. เทศบาลตำบลทับช้าง 6 พฤศจิกายน 2557
 452. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : 4 พฤศจิกายน 2557
 453. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ตุลาคม 2557
 454. อบจ.จันทบุรี 13 ตุลาคม 2557
 455. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 9 ตุลาคม 2557
 456. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 457. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 458. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 459. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 460. เทศบาลตำบลฉมัน 18 กันยายน 2557
 461. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 10 กันยายน 2557
 462. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 22 สิงหาคม 2557
 463. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 25 สิงหาคม 2557
 464. เทศบาลตำบลฉมัน 21 กรกฎาคม 2557
 465. เทศบาลตำบลฉมัน 20 สิงหาคม 2557
 466. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 13 สิงหาคม 2557
 467. เทศบาลเมืองจันทบุรี 7 สิงหาคม 2557
 468. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 5 สิงหาคม 2557
 469. การประปาส่วนภูมิภาค 4 สิงหาคม 2557
 470. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2557
 471. เทศบาลเมืองขลุง 4 กรกฎาคม 2557
 472. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 30 มิถุนายน 2557
 473. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 16 มิถุนายน 2557
 474. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 17 มิถุนายน 2557
 475. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน 17 มิถุนายน 2557
 476. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 13 มิถุนายน 2557
 477. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี 10 มิถุนายน 2557
 478. เทศบาลเมืองจันทบุรี 5 มิถุนายน 2557
 479. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 3 มิถุนายน 2557
 480. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 2 มิถุนายน 2557
 481. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 29 พฤษภาคม 2557
 482. เทศบาลตำบลฉมัน 21 พฤษภาคม 2557
 483. เทศบาลเมืองจันทบุรี 20 พฤษภาคม 2557
 484. เทศบาลเมืองจันทบุรี 12 พฤษภาคม 2557
 485. เทศบาลเมืองจันทบุรี 16 พฤษภาคม 2557
 486. เทศบาลเมืองจันทนิมิต 8 พฤษภาคม 2557
 487. เทศบาลเมืองจันทบุรี 15 พฤษภาคม 2557
 488. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 15 พฤษภาคม 2557
 489. เทศบาลตำบลทับช้าง 17 เมษายน 2557
 490. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (17 เมษายน 2557)
 491. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 | 3 (เมษายน 2557)
 492. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 (มีนาคม  2557)
 493. เทศบาลเมืองจันทบุรี(มีนาคม  2557)
 494. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 (มีนาคม  2557)
 495. การประปาส่วนภูมิภาค (มีนาคม  2557)
 496. เทศบาลตำบลเขาบายศรี(กุมภาพันธ์  2557)
 497. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (กุมภาพันธ์  2557)
 498. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (พฤศจิกายน  2556)
 499. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 500. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 501. เทศบาลตำบลฉมัน (พฤศจิกายน 2556)
 502. เทศบาลตำบลหนองบัว (ตุลาคม 2556)
 503. เทศบาลตำบลฉมัน (ตุลาคม 2556)
 504. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ตุลาคม 2556)
 505. การประปาส่วนภูมิภาคจันทบุรี
 506. เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 507. เทศบาลตำบลฉมัน
 508. เทศบาลตำบลหนองบัว
 509. เทศบาลเมืองจันทบุรี
 510. ศูนย์พัฒนาการทางน้ำที่ 5
 511. สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *