สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 1. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประพจำเดือน พฤษภาคม 2561
 3. สำนักงานพัฒนาบำรุงทางน้ำที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2561
 4. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 5. สนง.ปฏิรูปที่ดิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 6. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 7. เทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
 8. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือนเมษายน 2561
 9. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือนมีนาคม 2561
 10. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือน เมษายน 2561
 11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน เมษายน 2561
 12. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนเมษายน 2561
 13. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน ประจำเดือนเมษายน 2561
 14. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ประจำเดือน เมาายน 2561
 15. สำนักงานเทสบาลเมืองจันทบุรี ประจำดือนเมษายน 2561
 16. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ เดือน มีนาคม 2561
 17. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 18. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน มีนาคม 2561
 19. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน มีนาคม 2561
 20. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 21. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต เดือน มีนาคม 2561
 22. สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 23. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 24. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 25. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 26. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 27. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 28. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 29. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 30. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 31. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 32. ปฏิรูปที่ดิน เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 33. เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 34. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน มกราคม 2561
 35. เทศบาลเมืองท่าช้าง เดือนมกราคม 2561
 36. การไฟฟ้า เดือน มกราคม 2561
 37. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน มกราคม 2561
 38. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน ธันวาคม 2560
 39. ปฏิรูปที่ดิน เดือน มกราคม 2561
 40. พัฒนาและบำรุกรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน มกราคม 2561
 41. เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มกราคม 2561
 42. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เดือน มกราคม 2561
 43. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือนธันวาคม 2560
 44. เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 45. เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน มกราคม 2561
 46. การไฟฟ้าฯ เดือน ธันวาคม 2560
 47. ทม.เมืองท่าช้าง เดือน ธันวาคม 2560
 48. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560 รายงานครั้งที่ 2
 49. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 50. สนง.บำรุงรักษาพันธุ์สัตว์ฯ เดือน ธันวาคม 2560
 51. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 52. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 53. สนง.เกษตร จบ.เดือน ธันวาคม
 54. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ตุลาคม และเดือน พฤศจิกายน
 55. การไฟฟ้าเดือน พฤศจิกายน 2560
 56. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน พฤศจิกายน 2560
 57. ทม.เมืองท่าใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2560
 58. เทศบาลตำบลบ่อเดือน พฤศจิกายน 2560
 59. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จบ. เดือน พฤศจิกายน 2560
 60. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน พฤศจิกายน 2560
 61. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน พฤศจิกายน 2560
 62. สนง.เกษตร จบ.เดือน พฤศจิกายน 2560
 63. สนง.ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ตุลาคม 2560.
 64. สนง.ทม.เมืองท่าใหม่ เดือน ตุลาคม 2560
 65. ทต.บ่อ เดือน ตุลาคม 2560
 66. ทม.เมืองจันทบุรี เดือนตุลาคม 2560
 67. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน ตุลาคม 2560
 68. สนง.พัฒนาและบำรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน ตุลาคม 2560
 69. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน ตุลาคม 2560
 70. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน ตุลาคม 2560
 71. สนง.เกษตร จบ เดือน ตุลาคม 2560
 72. ทม.ท่าใหม่ เดือนกันยายน 2560
 73. สนง.เทศบาลตำบลทับช้าง เดือนสิงหาคม 60
 74. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ เดือนสิงหาคม 2560
 75. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน สิงหาคม 2560
 76. ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน สิงหาคม 2560
 77. สนง.ทม.เมืองจันทบุรี เดือน กันยายน 2560
 78. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน กันยายน 2560
 79. สนง.สถานพินิจและคุ้มครองสัตว์และเยาวชน เดือน กันยายน 2560
 80. สนง.เกษตรจังหวัด เดือน กันยายน 2560
 81. สนง.พัฒนาและบำรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน กันยายน 2560
 82. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน กันยายน 2560
 83. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุุรี เดือนกันยายน 2560.
 84. อบจ.จบ.เดือน สิงหาคม 2560
 85. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 86. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 87. สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 88. สนง.ปฏิรูปที่ดิน เดือน สิงหาคม 2560
 89. อบจ.จบ. เดือน กรกฎาคม 2560
 90. ทศ.ทับช้าง เดือน กรกฎาคม 2560
 91. ทศ.ทับช้าง เดือน มิถุนายน 2560
 92. ทศ.ทับช้าง เดือนพฤษภาคม 2560
 93. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ. เดือนกรกฎาคม 2560
 94. สนง.ทศ ต.บ่อ เดือนกรกฎาคม 2560
 95. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เดือนกรกฎาคม 2560
 96. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน กรกฎาคม 2560
 97. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือนกรกฎาคม 2560
 98. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือนกรกฎาคม 2560
 99. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2560
 100. สนง.เกษตร จบ กรกฎาคม 2560
 101. ทศ.หนองบัว กรกฎาคม 2560
 102. ทศ.เมืองขลุง กรกฎาคม 2560
 103. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2560
 104. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 105. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 106. สนง.เทศบาลบ่อ มิถุนายน 2560
 107. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 108. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2560
 109. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ มิถุนายน 2560
 110. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ มิถุนายน 2560
 111. สถานพินิจ จบ มิถุนายน 2560
 112. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2560
 113. เรือนจำ จบ. กรกฎาคม 2560 0025-1371 4 กค 59 
 114. สนง.เกษตร จบ กรกฎาคม 2560
 115. อบจ.จบ. มิถุนายน 2560
 116. ทศ.เมืองท่าใหม่  มิถุนายน 2560
 117. เรือนจำ จบ  มิถุนายน 2560
 118. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2560
 119. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 120. สนง.เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2560
 121. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 122. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 123. โยธาธิการและผังเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 124. เทศบาลเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 125. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จบ. มิถุนายน 2560
 126. สนง.เกษตร จบ. มิถุนายน 2560
 127. งค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 128. สนง.เทศบาล ต.บ่อ พฤษภาคม 2560
 129. ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 130. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 131. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 132. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 133. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2560
 134. สนง.โยธาธิการและผังเมือง จบ. พฤษภาคม 2560
 135. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2560
 136. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2560
 137. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 138. เกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 139. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 140. เทศบาลต.หนองบัว เมษายน 2560
 141. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 142. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน มีนาคม 2560
 143. เกษตรจังหวัด เมษายน 2559
 144. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชนจังหวัด มีนาคม 2560
 145. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2560
 146. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 147. เรือนจำจังหวัด มีนาคม 2560
 148. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีนาคม 2560
 149. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2560
 150. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 151. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 152. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 153. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2560
 154. เทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2560
 155. เทศบาลเมืองขลุง พฤศจิกายน 2559
 156. เทศบาลเมืองขลุง ธันวาคม 2559
 157. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2560
 158. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
 159. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 160. เทศบาลตำบลบ่อ กุมภาพันธ์ 2560
 161. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 162. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 163. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 164. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 165. เกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2560
 166. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 167. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มกราคม 2560
 168. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 169. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 170. เทศบาลตำบลบ่อ มกราคม 2560
 171. เทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2559
 172. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 173. เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 174. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ธันวาคม 2559
 175. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ธันวาคม 2559
 176. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2560
 177. เรือนจำจังหวัด มกราคม 2560
 178. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 179. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2560
 180. ้เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 181. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 182. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 183. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 184. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ธันวาคม 2559
 185. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ธันวาคม 2559
 186. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 187. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด กันยายน 2559
 188. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กันยายน 2559
 189. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 190. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 191. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2559
 192. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2559
 193. เรือนจำจังหวัด ธันวาคม 2559
 194. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธันวาคม 2559
 195. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พฤศจิกายน 2559
 196. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2559
 197. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 198. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2559
 199. โยธาธิการและผังเมือง พฤศจิกายน 2559
 200. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ตุลาคม 2559
 201. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 202. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 203. สำนักงานเกษตรจังหวัด พฤศจิกายน 2559
 204. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 205. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤศจิกายน 2559
 206. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2559
 207. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2559
 208. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 209. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 210. สำนักงานเกษตรจังหวัด ตุลาคม 2559
 211. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2559
 212. เทศบาลตำบลบ่อ ตุลาคม 2559
 213. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 214. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2559
 215. เทศบาลตำบลทับช้าง กันยายน 2559
 216. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2559
 217. โยธาธิการและผังเมือง ตุลาคม 2559
 218. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 219. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 220. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2559
 221. เทศบาลเมืองขลุง กันยายน 2559
 222. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 223. เรือนจำจังหวัด กันยายน 2559
 224. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน กันยายน 2559
 225. โยธาธิการและผังเมือง กันยายน 2559
 226. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2559
 227. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2559
 228. เทศบาลตำบลทับช้าง สิงหาคม 2559
 229. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สิงหาคม 2559
 230. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 231. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สิงหาคม 2559
 232. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2559
 233. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง สิงหาคม 2559
 234. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 235. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 236. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2559
 237. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 238. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 239. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 สิงหาคม 2559
 240. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน สิงหาคม 2559
 241. เทศบาลตำบลฉมัน กรกฎาคม 2559
 242. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2559
 243. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทุบรี กรกฎาคม 2559
 244. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 245. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 246. เทศบาลเมืองขลุง กรกฎาคม 2559
 247. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักาาทางน้ำที่ 5 กรกฎาคม 2559
 248. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 249. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2559
 250. สำนักงานเกษตรจังหวัด กรกฎาคม 2559
 251. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2559
 252. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 253. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 254. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2559
 255. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 256. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2559
 257. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2559
 258. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 259. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 260. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 261. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559
 262. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 263. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2559
 264. เทศบาลเมืองขลุง มิถุนายน 2559
 265. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 266. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2559
 267. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 268. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 269. สำนักงานเกษตรจังหวัด มิถุนายน 2559
 270. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง พฤษภาคม 2559
 271. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 272. เทศบาลเมืองท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 273. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 274. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 275. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 276. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2559
 277. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 278. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 279. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 280. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 281. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน เมษายน 2559
 282. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2559
 283. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2559
 284. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมษายน 2559
 285. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2559
 286. เทศบาลบางบ่อ เมษายน 2559
 287. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 288. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 289. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 290. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เมษายน 2559
 291. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 292. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 293. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 294. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2559
 295. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 296. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2559
 297. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 298. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 299. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 300. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2559
 301. เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 302. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 303. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 304. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 305. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษยายน 2559
 306. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 307. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 308. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 309. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
 310. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 311. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 312. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 313. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 314. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กุมภาพันธ์ 2559
 315. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 316. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2559
 317. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 318. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 319. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 320. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 321. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 322. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มกราคม2559
 323. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 324. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2559
 325. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 326. สำนักงานปฏิรูปที่ดืนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 327. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 328. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 329. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 330. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2559
 331. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 332. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 333. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ธันวาคม 2558
 334. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 335. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 336. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 337. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 338. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2558
 339. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 340. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2558
 341. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 342. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 343. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 344. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2559
 345. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ธันวาคม 2558
 346. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 347. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ธันวาคม 2558
 348. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2558
 349. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2558
 350. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 351. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 352. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2558
 353. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2558
 354. เทศบาลตำบลฉมัน พฤศจิกายน 2558
 355. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 356. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2558
 357. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 358. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 359. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 360. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กันยายน และ พฤศจิกายน 2558
 361. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 362. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 363. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤศจิกายน 2558
 364. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 365. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 366. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2558
 367. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2558
 368. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 369. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 370. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 371. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2558
 372. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 373. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2558
 374. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 375. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 376. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558 
 377. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2558
 378. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กันยายน 2558
 379. เทศบาลตำบลฉมัน กันยายน 2558
 380. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กันยายน 2558
 381. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 382. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : กันยายน 2558
 383. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กันยายน 2558
 384. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 385. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 386. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2558
 387. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 388. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฏาคม 2558
 389. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 390. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 391. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 392. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 393. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 394. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 395. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 396. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 397. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2558
 398. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2558
 399. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 400. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 401. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 402. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 403. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 สิงหาคม 2558
 404. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 405. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สิงหาคม 2558
 406. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 407. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 408. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 409. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2558
 410. เทศบาลตำบลทับช้าง กรกฎาคม 2558
 411. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 412. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 413. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2558
 414. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2558
 415. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 416. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 417. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 กรกฎาคม 2558
 418. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 419. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 420. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 421. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 422. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 423. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 424. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2558
 425. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2558
 426. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 427. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 428. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 429. เทศบาลตำบลฉมัน มิถุนายน 2558
 430. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 431. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 432. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มิถุนายน 2558
 433. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 434. การประปาส่วนภูมิภาค มิถุนายน 2558
 435. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 436. สำนักงานจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 437. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 438. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2558
 439. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 440. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มิถุนายน 2558
 441. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 442. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 443. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 444. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 445. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 446. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม 2558
 447. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤษภาคม 2558
 448. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 449. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 450. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2558
 451. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 452. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 453. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 454. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 455. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 456. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 457. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 458. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 459. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 460. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 461. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 462. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 463. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 464. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2558
 465. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2558
 466. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 467. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 468. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 469. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 470. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี เมษายน 2558
 471. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 472. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 473. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 474. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2558
 475. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 476. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 477. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 478. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี เมษายน 2558
 479. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 480. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 481. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี เมษายน 2558
 482. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2558
 483. เทศบาลตำบลทับช้าง มีนาคม 2558
 484. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 485. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 486. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มีนาคม 2558
 487. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2558
 488. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มีนาคม 2558
 489. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี มีนาคม 2558
 490. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 491. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 492. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 493. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1 มีนาคม 2558
 494. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 495. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มีนาคม 2558
 496. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 497. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 498. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 499. เทศบาลเมืองขลุง มีนาคม 2558
 500. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 501. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 502. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 503. เทศบาลตำบลหนองบัว กุมภาพันธ์ 2558
 504. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2558
 505. สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี กุมภาพันธ์ 2558
 506. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน กุมภาพันธ์ 2558
 507. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 508. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
 509. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มกราคม 2558
 510. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม 2558
 511. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2558
 512. เทศบาลตำบลท่าช้าง มกราคม 2557
 513. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2558
 514. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 515. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี มกราคม 2558
 516. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : มกราคม 2558
 517. เทศบาลตำบลฉมัน ธันวาคม 2557
 518. เทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2557
 519. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2557
 520. เทศบาลเมืองขลุง 20 มกราคม 2558
 521. เทศบาลเมืองจันทบุรี 22 มกราคม 2558
 522. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ธันวาคม 2557
 523. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 524. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 : ธันวาคม 2557
 525. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 526. เทศบาลเมืองขลุง 24 ธันวาคม 2557
 527. เทศบาลตำบลหนองบัว พฤศจิกายน 2557
 528. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2557
 529. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 530. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2557
 531. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 3 ธันวาคม 2557
 532. เทศบาลเมืองขลุง 25 พฤศจิกายน 2557
 533. เทศบาลตำบลหนองบัว : 24 พฤศจิกายน 2557
 534. เทศบาลตำบลฉมัน 13 พฤศจิกายน 2557
 535. เทศบาลตำบลทับช้าง 6 พฤศจิกายน 2557
 536. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : 4 พฤศจิกายน 2557
 537. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ตุลาคม 2557
 538. อบจ.จันทบุรี 13 ตุลาคม 2557
 539. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 9 ตุลาคม 2557
 540. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 541. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 542. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 543. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 544. เทศบาลตำบลฉมัน 18 กันยายน 2557
 545. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 10 กันยายน 2557
 546. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 22 สิงหาคม 2557
 547. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 25 สิงหาคม 2557
 548. เทศบาลตำบลฉมัน 21 กรกฎาคม 2557
 549. เทศบาลตำบลฉมัน 20 สิงหาคม 2557
 550. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 13 สิงหาคม 2557
 551. เทศบาลเมืองจันทบุรี 7 สิงหาคม 2557
 552. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 5 สิงหาคม 2557
 553. การประปาส่วนภูมิภาค 4 สิงหาคม 2557
 554. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2557
 555. เทศบาลเมืองขลุง 4 กรกฎาคม 2557
 556. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 30 มิถุนายน 2557
 557. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 16 มิถุนายน 2557
 558. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 17 มิถุนายน 2557
 559. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน 17 มิถุนายน 2557
 560. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 13 มิถุนายน 2557
 561. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี 10 มิถุนายน 2557
 562. เทศบาลเมืองจันทบุรี 5 มิถุนายน 2557
 563. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 3 มิถุนายน 2557
 564. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 2 มิถุนายน 2557
 565. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 29 พฤษภาคม 2557
 566. เทศบาลตำบลฉมัน 21 พฤษภาคม 2557
 567. เทศบาลเมืองจันทบุรี 20 พฤษภาคม 2557
 568. เทศบาลเมืองจันทบุรี 12 พฤษภาคม 2557
 569. เทศบาลเมืองจันทบุรี 16 พฤษภาคม 2557
 570. เทศบาลเมืองจันทนิมิต 8 พฤษภาคม 2557
 571. เทศบาลเมืองจันทบุรี 15 พฤษภาคม 2557
 572. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 15 พฤษภาคม 2557
 573. เทศบาลตำบลทับช้าง 17 เมษายน 2557
 574. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (17 เมษายน 2557)
 575. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 | 3 (เมษายน 2557)
 576. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 (มีนาคม  2557)
 577. เทศบาลเมืองจันทบุรี(มีนาคม  2557)
 578. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 (มีนาคม  2557)
 579. การประปาส่วนภูมิภาค (มีนาคม  2557)
 580. เทศบาลตำบลเขาบายศรี(กุมภาพันธ์  2557)
 581. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (กุมภาพันธ์  2557)
 582. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (พฤศจิกายน  2556)
 583. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 584. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 585. เทศบาลตำบลฉมัน (พฤศจิกายน 2556)
 586. เทศบาลตำบลหนองบัว (ตุลาคม 2556)
 587. เทศบาลตำบลฉมัน (ตุลาคม 2556)
 588. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ตุลาคม 2556)
 589. การประปาส่วนภูมิภาคจันทบุรี
 590. เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 591. เทศบาลตำบลฉมัน
 592. เทศบาลตำบลหนองบัว
 593. เทศบาลเมืองจันทบุรี
 594. ศูนย์พัฒนาการทางน้ำที่ 5
 595. สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น