สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 1. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 2. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน มีนาคม 2561
 3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน มีนาคม 2561
 4. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 5. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต เดือน มีนาคม 2561
 6. สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 7. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 9. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 10. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 11. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 12. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 13. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 14. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 15. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 16. ปฏิรูปที่ดิน เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 17. เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 18. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน มกราคม 2561
 19. เทศบาลเมืองท่าช้าง เดือนมกราคม 2561
 20. การไฟฟ้า เดือน มกราคม 2561
 21. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน มกราคม 2561
 22. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน ธันวาคม 2560
 23. ปฏิรูปที่ดิน เดือน มกราคม 2561
 24. พัฒนาและบำรุกรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน มกราคม 2561
 25. เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มกราคม 2561
 26. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เดือน มกราคม 2561
 27. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือนธันวาคม 2560
 28. เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 29. เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน มกราคม 2561
 30. การไฟฟ้าฯ เดือน ธันวาคม 2560
 31. ทม.เมืองท่าช้าง เดือน ธันวาคม 2560
 32. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560 รายงานครั้งที่ 2
 33. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 34. สนง.บำรุงรักษาพันธุ์สัตว์ฯ เดือน ธันวาคม 2560
 35. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 36. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 37. สนง.เกษตร จบ.เดือน ธันวาคม
 38. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ตุลาคม และเดือน พฤศจิกายน
 39. การไฟฟ้าเดือน พฤศจิกายน 2560
 40. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน พฤศจิกายน 2560
 41. ทม.เมืองท่าใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2560
 42. เทศบาลตำบลบ่อเดือน พฤศจิกายน 2560
 43. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จบ. เดือน พฤศจิกายน 2560
 44. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน พฤศจิกายน 2560
 45. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน พฤศจิกายน 2560
 46. สนง.เกษตร จบ.เดือน พฤศจิกายน 2560
 47. สนง.ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ตุลาคม 2560.
 48. สนง.ทม.เมืองท่าใหม่ เดือน ตุลาคม 2560
 49. ทต.บ่อ เดือน ตุลาคม 2560
 50. ทม.เมืองจันทบุรี เดือนตุลาคม 2560
 51. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน ตุลาคม 2560
 52. สนง.พัฒนาและบำรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน ตุลาคม 2560
 53. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน ตุลาคม 2560
 54. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน ตุลาคม 2560
 55. สนง.เกษตร จบ เดือน ตุลาคม 2560
 56. ทม.ท่าใหม่ เดือนกันยายน 2560
 57. สนง.เทศบาลตำบลทับช้าง เดือนสิงหาคม 60
 58. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ เดือนสิงหาคม 2560
 59. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน สิงหาคม 2560
 60. ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน สิงหาคม 2560
 61. สนง.ทม.เมืองจันทบุรี เดือน กันยายน 2560
 62. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน กันยายน 2560
 63. สนง.สถานพินิจและคุ้มครองสัตว์และเยาวชน เดือน กันยายน 2560
 64. สนง.เกษตรจังหวัด เดือน กันยายน 2560
 65. สนง.พัฒนาและบำรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน กันยายน 2560
 66. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน กันยายน 2560
 67. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุุรี เดือนกันยายน 2560.
 68. อบจ.จบ.เดือน สิงหาคม 2560
 69. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 70. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 71. สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 72. สนง.ปฏิรูปที่ดิน เดือน สิงหาคม 2560
 73. อบจ.จบ. เดือน กรกฎาคม 2560
 74. ทศ.ทับช้าง เดือน กรกฎาคม 2560
 75. ทศ.ทับช้าง เดือน มิถุนายน 2560
 76. ทศ.ทับช้าง เดือนพฤษภาคม 2560
 77. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ. เดือนกรกฎาคม 2560
 78. สนง.ทศ ต.บ่อ เดือนกรกฎาคม 2560
 79. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เดือนกรกฎาคม 2560
 80. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน กรกฎาคม 2560
 81. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือนกรกฎาคม 2560
 82. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือนกรกฎาคม 2560
 83. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2560
 84. สนง.เกษตร จบ กรกฎาคม 2560
 85. ทศ.หนองบัว กรกฎาคม 2560
 86. ทศ.เมืองขลุง กรกฎาคม 2560
 87. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2560
 88. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 89. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 90. สนง.เทศบาลบ่อ มิถุนายน 2560
 91. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 92. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2560
 93. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ มิถุนายน 2560
 94. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ มิถุนายน 2560
 95. สถานพินิจ จบ มิถุนายน 2560
 96. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2560
 97. เรือนจำ จบ. กรกฎาคม 2560 0025-1371 4 กค 59 
 98. สนง.เกษตร จบ กรกฎาคม 2560
 99. อบจ.จบ. มิถุนายน 2560
 100. ทศ.เมืองท่าใหม่  มิถุนายน 2560
 101. เรือนจำ จบ  มิถุนายน 2560
 102. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2560
 103. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 104. สนง.เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2560
 105. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 106. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 107. โยธาธิการและผังเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 108. เทศบาลเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 109. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จบ. มิถุนายน 2560
 110. สนง.เกษตร จบ. มิถุนายน 2560
 111. งค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 112. สนง.เทศบาล ต.บ่อ พฤษภาคม 2560
 113. ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 114. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 115. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 116. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 117. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2560
 118. สนง.โยธาธิการและผังเมือง จบ. พฤษภาคม 2560
 119. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2560
 120. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2560
 121. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 122. เกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 123. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 124. เทศบาลต.หนองบัว เมษายน 2560
 125. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 126. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน มีนาคม 2560
 127. เกษตรจังหวัด เมษายน 2559
 128. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชนจังหวัด มีนาคม 2560
 129. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2560
 130. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 131. เรือนจำจังหวัด มีนาคม 2560
 132. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีนาคม 2560
 133. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2560
 134. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 135. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 136. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 137. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2560
 138. เทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2560
 139. เทศบาลเมืองขลุง พฤศจิกายน 2559
 140. เทศบาลเมืองขลุง ธันวาคม 2559
 141. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2560
 142. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
 143. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 144. เทศบาลตำบลบ่อ กุมภาพันธ์ 2560
 145. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 146. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 147. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 148. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 149. เกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2560
 150. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 151. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มกราคม 2560
 152. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 153. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 154. เทศบาลตำบลบ่อ มกราคม 2560
 155. เทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2559
 156. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 157. เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 158. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ธันวาคม 2559
 159. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ธันวาคม 2559
 160. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2560
 161. เรือนจำจังหวัด มกราคม 2560
 162. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 163. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2560
 164. ้เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 165. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 166. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 167. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 168. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ธันวาคม 2559
 169. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ธันวาคม 2559
 170. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 171. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด กันยายน 2559
 172. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กันยายน 2559
 173. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 174. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 175. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2559
 176. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2559
 177. เรือนจำจังหวัด ธันวาคม 2559
 178. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธันวาคม 2559
 179. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พฤศจิกายน 2559
 180. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2559
 181. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 182. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2559
 183. โยธาธิการและผังเมือง พฤศจิกายน 2559
 184. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ตุลาคม 2559
 185. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 186. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 187. สำนักงานเกษตรจังหวัด พฤศจิกายน 2559
 188. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 189. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤศจิกายน 2559
 190. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2559
 191. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2559
 192. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 193. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 194. สำนักงานเกษตรจังหวัด ตุลาคม 2559
 195. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2559
 196. เทศบาลตำบลบ่อ ตุลาคม 2559
 197. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 198. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2559
 199. เทศบาลตำบลทับช้าง กันยายน 2559
 200. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2559
 201. โยธาธิการและผังเมือง ตุลาคม 2559
 202. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 203. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 204. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2559
 205. เทศบาลเมืองขลุง กันยายน 2559
 206. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 207. เรือนจำจังหวัด กันยายน 2559
 208. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน กันยายน 2559
 209. โยธาธิการและผังเมือง กันยายน 2559
 210. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2559
 211. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2559
 212. เทศบาลตำบลทับช้าง สิงหาคม 2559
 213. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สิงหาคม 2559
 214. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 215. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สิงหาคม 2559
 216. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2559
 217. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง สิงหาคม 2559
 218. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 219. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 220. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2559
 221. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 222. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 223. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 สิงหาคม 2559
 224. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน สิงหาคม 2559
 225. เทศบาลตำบลฉมัน กรกฎาคม 2559
 226. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2559
 227. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทุบรี กรกฎาคม 2559
 228. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 229. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 230. เทศบาลเมืองขลุง กรกฎาคม 2559
 231. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักาาทางน้ำที่ 5 กรกฎาคม 2559
 232. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 233. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2559
 234. สำนักงานเกษตรจังหวัด กรกฎาคม 2559
 235. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2559
 236. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 237. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 238. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2559
 239. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 240. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2559
 241. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2559
 242. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 243. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 244. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 245. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559
 246. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 247. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2559
 248. เทศบาลเมืองขลุง มิถุนายน 2559
 249. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 250. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2559
 251. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 252. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 253. สำนักงานเกษตรจังหวัด มิถุนายน 2559
 254. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง พฤษภาคม 2559
 255. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 256. เทศบาลเมืองท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 257. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 258. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 259. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 260. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2559
 261. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 262. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 263. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 264. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 265. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน เมษายน 2559
 266. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2559
 267. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2559
 268. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมษายน 2559
 269. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2559
 270. เทศบาลบางบ่อ เมษายน 2559
 271. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 272. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 273. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 274. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เมษายน 2559
 275. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 276. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 277. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 278. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2559
 279. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 280. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2559
 281. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 282. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 283. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 284. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2559
 285. เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 286. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 287. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 288. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 289. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษยายน 2559
 290. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 291. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 292. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 293. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
 294. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 295. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 296. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 297. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 298. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กุมภาพันธ์ 2559
 299. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 300. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2559
 301. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 302. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 303. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 304. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 305. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 306. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มกราคม2559
 307. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 308. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2559
 309. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 310. สำนักงานปฏิรูปที่ดืนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 311. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 312. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 313. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 314. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2559
 315. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 316. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 317. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ธันวาคม 2558
 318. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 319. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 320. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 321. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 322. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2558
 323. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 324. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2558
 325. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 326. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 327. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 328. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2559
 329. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ธันวาคม 2558
 330. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 331. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ธันวาคม 2558
 332. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2558
 333. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2558
 334. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 335. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 336. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2558
 337. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2558
 338. เทศบาลตำบลฉมัน พฤศจิกายน 2558
 339. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 340. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2558
 341. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 342. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 343. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 344. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กันยายน และ พฤศจิกายน 2558
 345. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 346. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 347. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤศจิกายน 2558
 348. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 349. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 350. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2558
 351. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2558
 352. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 353. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 354. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 355. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2558
 356. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 357. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2558
 358. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 359. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 360. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558 
 361. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2558
 362. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กันยายน 2558
 363. เทศบาลตำบลฉมัน กันยายน 2558
 364. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กันยายน 2558
 365. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 366. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : กันยายน 2558
 367. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กันยายน 2558
 368. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 369. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 370. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2558
 371. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 372. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฏาคม 2558
 373. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 374. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 375. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 376. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 377. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 378. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 379. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 380. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 381. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2558
 382. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2558
 383. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 384. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 385. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 386. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 387. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 สิงหาคม 2558
 388. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 389. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สิงหาคม 2558
 390. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 391. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 392. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 393. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2558
 394. เทศบาลตำบลทับช้าง กรกฎาคม 2558
 395. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 396. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 397. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2558
 398. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2558
 399. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 400. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 401. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 กรกฎาคม 2558
 402. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 403. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 404. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 405. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 406. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 407. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 408. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2558
 409. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2558
 410. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 411. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 412. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 413. เทศบาลตำบลฉมัน มิถุนายน 2558
 414. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 415. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 416. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มิถุนายน 2558
 417. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 418. การประปาส่วนภูมิภาค มิถุนายน 2558
 419. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 420. สำนักงานจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 421. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 422. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2558
 423. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 424. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มิถุนายน 2558
 425. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 426. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 427. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 428. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 429. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 430. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม 2558
 431. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤษภาคม 2558
 432. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 433. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 434. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2558
 435. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 436. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 437. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 438. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 439. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 440. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 441. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 442. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 443. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 444. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 445. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 446. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 447. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 448. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2558
 449. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2558
 450. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 451. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 452. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 453. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 454. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี เมษายน 2558
 455. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 456. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 457. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 458. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2558
 459. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 460. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 461. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 462. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี เมษายน 2558
 463. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 464. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 465. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี เมษายน 2558
 466. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2558
 467. เทศบาลตำบลทับช้าง มีนาคม 2558
 468. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 469. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 470. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มีนาคม 2558
 471. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2558
 472. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มีนาคม 2558
 473. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี มีนาคม 2558
 474. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 475. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 476. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 477. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1 มีนาคม 2558
 478. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 479. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มีนาคม 2558
 480. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 481. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 482. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 483. เทศบาลเมืองขลุง มีนาคม 2558
 484. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 485. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 486. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 487. เทศบาลตำบลหนองบัว กุมภาพันธ์ 2558
 488. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2558
 489. สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี กุมภาพันธ์ 2558
 490. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน กุมภาพันธ์ 2558
 491. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 492. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
 493. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มกราคม 2558
 494. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม 2558
 495. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2558
 496. เทศบาลตำบลท่าช้าง มกราคม 2557
 497. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2558
 498. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 499. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี มกราคม 2558
 500. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : มกราคม 2558
 501. เทศบาลตำบลฉมัน ธันวาคม 2557
 502. เทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2557
 503. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2557
 504. เทศบาลเมืองขลุง 20 มกราคม 2558
 505. เทศบาลเมืองจันทบุรี 22 มกราคม 2558
 506. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ธันวาคม 2557
 507. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 508. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 : ธันวาคม 2557
 509. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 510. เทศบาลเมืองขลุง 24 ธันวาคม 2557
 511. เทศบาลตำบลหนองบัว พฤศจิกายน 2557
 512. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2557
 513. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 514. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2557
 515. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 3 ธันวาคม 2557
 516. เทศบาลเมืองขลุง 25 พฤศจิกายน 2557
 517. เทศบาลตำบลหนองบัว : 24 พฤศจิกายน 2557
 518. เทศบาลตำบลฉมัน 13 พฤศจิกายน 2557
 519. เทศบาลตำบลทับช้าง 6 พฤศจิกายน 2557
 520. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : 4 พฤศจิกายน 2557
 521. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ตุลาคม 2557
 522. อบจ.จันทบุรี 13 ตุลาคม 2557
 523. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 9 ตุลาคม 2557
 524. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 525. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 526. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 527. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 528. เทศบาลตำบลฉมัน 18 กันยายน 2557
 529. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 10 กันยายน 2557
 530. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 22 สิงหาคม 2557
 531. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 25 สิงหาคม 2557
 532. เทศบาลตำบลฉมัน 21 กรกฎาคม 2557
 533. เทศบาลตำบลฉมัน 20 สิงหาคม 2557
 534. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 13 สิงหาคม 2557
 535. เทศบาลเมืองจันทบุรี 7 สิงหาคม 2557
 536. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 5 สิงหาคม 2557
 537. การประปาส่วนภูมิภาค 4 สิงหาคม 2557
 538. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2557
 539. เทศบาลเมืองขลุง 4 กรกฎาคม 2557
 540. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 30 มิถุนายน 2557
 541. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 16 มิถุนายน 2557
 542. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 17 มิถุนายน 2557
 543. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน 17 มิถุนายน 2557
 544. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 13 มิถุนายน 2557
 545. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี 10 มิถุนายน 2557
 546. เทศบาลเมืองจันทบุรี 5 มิถุนายน 2557
 547. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 3 มิถุนายน 2557
 548. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 2 มิถุนายน 2557
 549. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 29 พฤษภาคม 2557
 550. เทศบาลตำบลฉมัน 21 พฤษภาคม 2557
 551. เทศบาลเมืองจันทบุรี 20 พฤษภาคม 2557
 552. เทศบาลเมืองจันทบุรี 12 พฤษภาคม 2557
 553. เทศบาลเมืองจันทบุรี 16 พฤษภาคม 2557
 554. เทศบาลเมืองจันทนิมิต 8 พฤษภาคม 2557
 555. เทศบาลเมืองจันทบุรี 15 พฤษภาคม 2557
 556. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 15 พฤษภาคม 2557
 557. เทศบาลตำบลทับช้าง 17 เมษายน 2557
 558. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (17 เมษายน 2557)
 559. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 | 3 (เมษายน 2557)
 560. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 (มีนาคม  2557)
 561. เทศบาลเมืองจันทบุรี(มีนาคม  2557)
 562. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 (มีนาคม  2557)
 563. การประปาส่วนภูมิภาค (มีนาคม  2557)
 564. เทศบาลตำบลเขาบายศรี(กุมภาพันธ์  2557)
 565. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (กุมภาพันธ์  2557)
 566. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (พฤศจิกายน  2556)
 567. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 568. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 569. เทศบาลตำบลฉมัน (พฤศจิกายน 2556)
 570. เทศบาลตำบลหนองบัว (ตุลาคม 2556)
 571. เทศบาลตำบลฉมัน (ตุลาคม 2556)
 572. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ตุลาคม 2556)
 573. การประปาส่วนภูมิภาคจันทบุรี
 574. เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 575. เทศบาลตำบลฉมัน
 576. เทศบาลตำบลหนองบัว
 577. เทศบาลเมืองจันทบุรี
 578. ศูนย์พัฒนาการทางน้ำที่ 5
 579. สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *