สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. งค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 2. สนง.เทศบาล ต.บ่อ พฤษภาคม 2560
 3. ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 4. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 5. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 6. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 7. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2560
 8. สนง.โยธาธิการและผังเมือง จบ. พฤษภาคม 2560
 9. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2560
 10. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2560
 11. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 12. เกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 13. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 14. เทศบาลต.หนองบัว เมษายน 2560
 15. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 16. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน มีนาคม 2560
 17. เกษตรจังหวัด เมษายน 2559
 18. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชนจังหวัด มีนาคม 2560
 19. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2560
 20. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 21. เรือนจำจังหวัด มีนาคม 2560
 22. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีนาคม 2560
 23. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2560
 24. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 25. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 26. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 27. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2560
 28. เทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2560
 29. เทศบาลเมืองขลุง พฤศจิกายน 2559
 30. เทศบาลเมืองขลุง ธันวาคม 2559
 31. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2560
 32. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
 33. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 34. เทศบาลตำบลบ่อ กุมภาพันธ์ 2560
 35. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 36. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 37. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 38. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 39. เกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2560
 40. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 41. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มกราคม 2560
 42. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 43. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 44. เทศบาลตำบลบ่อ มกราคม 2560
 45. เทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2559
 46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 47. เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 48. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ธันวาคม 2559
 49. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ธันวาคม 2559
 50. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2560
 51. เรือนจำจังหวัด มกราคม 2560
 52. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 53. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2560
 54. ้เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 55. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 56. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 57. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 58. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ธันวาคม 2559
 59. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ธันวาคม 2559
 60. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 61. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด กันยายน 2559
 62. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กันยายน 2559
 63. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 64. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 65. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2559
 66. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2559
 67. เรือนจำจังหวัด ธันวาคม 2559
 68. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธันวาคม 2559
 69. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พฤศจิกายน 2559
 70. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2559
 71. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 72. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2559
 73. โยธาธิการและผังเมือง พฤศจิกายน 2559
 74. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ตุลาคม 2559
 75. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 76. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 77. สำนักงานเกษตรจังหวัด พฤศจิกายน 2559
 78. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 79. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤศจิกายน 2559
 80. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2559
 81. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2559
 82. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 83. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 84. สำนักงานเกษตรจังหวัด ตุลาคม 2559
 85. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2559
 86. เทศบาลตำบลบ่อ ตุลาคม 2559
 87. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 88. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2559
 89. เทศบาลตำบลทับช้าง กันยายน 2559
 90. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2559
 91. โยธาธิการและผังเมือง ตุลาคม 2559
 92. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 93. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 94. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2559
 95. เทศบาลเมืองขลุง กันยายน 2559
 96. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 97. เรือนจำจังหวัด กันยายน 2559
 98. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน กันยายน 2559
 99. โยธาธิการและผังเมือง กันยายน 2559
 100. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2559
 101. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2559
 102. เทศบาลตำบลทับช้าง สิงหาคม 2559
 103. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สิงหาคม 2559
 104. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 105. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สิงหาคม 2559
 106. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2559
 107. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง สิงหาคม 2559
 108. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 109. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 110. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2559
 111. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 112. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 113. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 สิงหาคม 2559
 114. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน สิงหาคม 2559
 115. เทศบาลตำบลฉมัน กรกฎาคม 2559
 116. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2559
 117. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทุบรี กรกฎาคม 2559
 118. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 119. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 120. เทศบาลเมืองขลุง กรกฎาคม 2559
 121. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักาาทางน้ำที่ 5 กรกฎาคม 2559
 122. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 123. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2559
 124. สำนักงานเกษตรจังหวัด กรกฎาคม 2559
 125. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2559
 126. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 127. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 128. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2559
 129. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 130. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2559
 131. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2559
 132. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 133. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 134. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 135. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559
 136. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 137. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2559
 138. เทศบาลเมืองขลุง มิถุนายน 2559
 139. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 140. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2559
 141. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 142. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 143. สำนักงานเกษตรจังหวัด มิถุนายน 2559
 144. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง พฤษภาคม 2559
 145. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 146. เทศบาลเมืองท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 147. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 148. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 149. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 150. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2559
 151. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 152. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 153. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 154. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 155. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน เมษายน 2559
 156. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2559
 157. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2559
 158. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมษายน 2559
 159. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2559
 160. เทศบาลบางบ่อ เมษายน 2559
 161. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 162. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 163. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 164. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เมษายน 2559
 165. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 166. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 167. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 168. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2559
 169. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 170. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2559
 171. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 172. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 173. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 174. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2559
 175. เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 176. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 177. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 178. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 179. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษยายน 2559
 180. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 181. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 182. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 183. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
 184. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 185. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 186. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 187. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 188. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กุมภาพันธ์ 2559
 189. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 190. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2559
 191. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 192. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 193. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 194. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 195. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 196. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มกราคม2559
 197. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 198. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2559
 199. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 200. สำนักงานปฏิรูปที่ดืนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 201. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 202. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 203. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 204. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2559
 205. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 206. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 207. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ธันวาคม 2558
 208. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 209. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 210. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 211. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 212. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2558
 213. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 214. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2558
 215. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 216. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 217. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 218. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2559
 219. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ธันวาคม 2558
 220. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 221. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ธันวาคม 2558
 222. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2558
 223. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2558
 224. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 225. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 226. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2558
 227. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2558
 228. เทศบาลตำบลฉมัน พฤศจิกายน 2558
 229. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 230. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2558
 231. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 232. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 233. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 234. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กันยายน และ พฤศจิกายน 2558
 235. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 236. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 237. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤศจิกายน 2558
 238. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 239. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 240. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2558
 241. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2558
 242. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 243. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 244. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 245. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2558
 246. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 247. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2558
 248. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 249. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 250. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558 
 251. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2558
 252. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กันยายน 2558
 253. เทศบาลตำบลฉมัน กันยายน 2558
 254. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กันยายน 2558
 255. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 256. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : กันยายน 2558
 257. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กันยายน 2558
 258. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 259. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 260. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2558
 261. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 262. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฏาคม 2558
 263. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 264. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 265. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 266. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 267. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 268. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 269. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 270. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 271. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2558
 272. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2558
 273. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 274. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 275. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 276. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 277. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 สิงหาคม 2558
 278. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 279. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สิงหาคม 2558
 280. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 281. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 282. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 283. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2558
 284. เทศบาลตำบลทับช้าง กรกฎาคม 2558
 285. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 286. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 287. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2558
 288. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2558
 289. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 290. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 291. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 กรกฎาคม 2558
 292. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 293. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 294. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 295. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 296. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 297. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 298. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2558
 299. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2558
 300. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 301. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 302. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 303. เทศบาลตำบลฉมัน มิถุนายน 2558
 304. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 305. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 306. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มิถุนายน 2558
 307. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 308. การประปาส่วนภูมิภาค มิถุนายน 2558
 309. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 310. สำนักงานจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 311. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 312. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2558
 313. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 314. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มิถุนายน 2558
 315. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 316. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 317. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 318. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 319. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 320. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม 2558
 321. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤษภาคม 2558
 322. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 323. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 324. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2558
 325. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 326. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 327. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 328. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 329. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 330. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 331. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 332. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 333. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 334. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 335. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 336. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 337. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 338. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2558
 339. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2558
 340. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 341. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 342. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 343. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 344. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี เมษายน 2558
 345. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 346. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 347. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 348. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2558
 349. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 350. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 351. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 352. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี เมษายน 2558
 353. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 354. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 355. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี เมษายน 2558
 356. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2558
 357. เทศบาลตำบลทับช้าง มีนาคม 2558
 358. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 359. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 360. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มีนาคม 2558
 361. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2558
 362. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มีนาคม 2558
 363. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี มีนาคม 2558
 364. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 365. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 366. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 367. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1 มีนาคม 2558
 368. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 369. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มีนาคม 2558
 370. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 371. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 372. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 373. เทศบาลเมืองขลุง มีนาคม 2558
 374. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 375. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 376. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 377. เทศบาลตำบลหนองบัว กุมภาพันธ์ 2558
 378. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2558
 379. สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี กุมภาพันธ์ 2558
 380. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน กุมภาพันธ์ 2558
 381. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 382. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
 383. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มกราคม 2558
 384. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม 2558
 385. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2558
 386. เทศบาลตำบลท่าช้าง มกราคม 2557
 387. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2558
 388. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 389. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี มกราคม 2558
 390. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : มกราคม 2558
 391. เทศบาลตำบลฉมัน ธันวาคม 2557
 392. เทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2557
 393. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2557
 394. เทศบาลเมืองขลุง 20 มกราคม 2558
 395. เทศบาลเมืองจันทบุรี 22 มกราคม 2558
 396. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ธันวาคม 2557
 397. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 398. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 : ธันวาคม 2557
 399. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 400. เทศบาลเมืองขลุง 24 ธันวาคม 2557
 401. เทศบาลตำบลหนองบัว พฤศจิกายน 2557
 402. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2557
 403. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 404. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2557
 405. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 3 ธันวาคม 2557
 406. เทศบาลเมืองขลุง 25 พฤศจิกายน 2557
 407. เทศบาลตำบลหนองบัว : 24 พฤศจิกายน 2557
 408. เทศบาลตำบลฉมัน 13 พฤศจิกายน 2557
 409. เทศบาลตำบลทับช้าง 6 พฤศจิกายน 2557
 410. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : 4 พฤศจิกายน 2557
 411. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ตุลาคม 2557
 412. อบจ.จันทบุรี 13 ตุลาคม 2557
 413. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 9 ตุลาคม 2557
 414. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 415. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 416. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 417. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 418. เทศบาลตำบลฉมัน 18 กันยายน 2557
 419. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 10 กันยายน 2557
 420. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 22 สิงหาคม 2557
 421. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 25 สิงหาคม 2557
 422. เทศบาลตำบลฉมัน 21 กรกฎาคม 2557
 423. เทศบาลตำบลฉมัน 20 สิงหาคม 2557
 424. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 13 สิงหาคม 2557
 425. เทศบาลเมืองจันทบุรี 7 สิงหาคม 2557
 426. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 5 สิงหาคม 2557
 427. การประปาส่วนภูมิภาค 4 สิงหาคม 2557
 428. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2557
 429. เทศบาลเมืองขลุง 4 กรกฎาคม 2557
 430. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 30 มิถุนายน 2557
 431. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 16 มิถุนายน 2557
 432. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 17 มิถุนายน 2557
 433. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน 17 มิถุนายน 2557
 434. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 13 มิถุนายน 2557
 435. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี 10 มิถุนายน 2557
 436. เทศบาลเมืองจันทบุรี 5 มิถุนายน 2557
 437. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 3 มิถุนายน 2557
 438. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 2 มิถุนายน 2557
 439. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 29 พฤษภาคม 2557
 440. เทศบาลตำบลฉมัน 21 พฤษภาคม 2557
 441. เทศบาลเมืองจันทบุรี 20 พฤษภาคม 2557
 442. เทศบาลเมืองจันทบุรี 12 พฤษภาคม 2557
 443. เทศบาลเมืองจันทบุรี 16 พฤษภาคม 2557
 444. เทศบาลเมืองจันทนิมิต 8 พฤษภาคม 2557
 445. เทศบาลเมืองจันทบุรี 15 พฤษภาคม 2557
 446. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 15 พฤษภาคม 2557
 447. เทศบาลตำบลทับช้าง 17 เมษายน 2557
 448. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (17 เมษายน 2557)
 449. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 | 3 (เมษายน 2557)
 450. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 (มีนาคม  2557)
 451. เทศบาลเมืองจันทบุรี(มีนาคม  2557)
 452. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 (มีนาคม  2557)
 453. การประปาส่วนภูมิภาค (มีนาคม  2557)
 454. เทศบาลตำบลเขาบายศรี(กุมภาพันธ์  2557)
 455. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (กุมภาพันธ์  2557)
 456. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (พฤศจิกายน  2556)
 457. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 458. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 459. เทศบาลตำบลฉมัน (พฤศจิกายน 2556)
 460. เทศบาลตำบลหนองบัว (ตุลาคม 2556)
 461. เทศบาลตำบลฉมัน (ตุลาคม 2556)
 462. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ตุลาคม 2556)
 463. การประปาส่วนภูมิภาคจันทบุรี
 464. เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 465. เทศบาลตำบลฉมัน
 466. เทศบาลตำบลหนองบัว
 467. เทศบาลเมืองจันทบุรี
 468. ศูนย์พัฒนาการทางน้ำที่ 5
 469. สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *