สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 1. สนง.เปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 2. สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 3. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 4. สนง.พัฒนาและบำรุงทางน้ำที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 5. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
 6. สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 7. สนง.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 8. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2561
 9. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 10. สนง.เทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 11. สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 12. สนง.พัฒนาและบำรุงทางน้ำที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
 13. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือน เมษายน 2561
 14. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 15. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 16. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประพจำเดือน พฤษภาคม 2561
 17. สำนักงานพัฒนาบำรุงทางน้ำที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2561
 18. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
 19. สนง.ปฏิรูปที่ดิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 20. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
 21. เทศบาลเมืองท่าช้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
 22. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือนเมษายน 2561
 23. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือนมีนาคม 2561
 24. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำเดือน เมษายน 2561
 25. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน เมษายน 2561
 26. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนเมษายน 2561
 27. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน ประจำเดือนเมษายน 2561
 28. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ประจำเดือน เมาายน 2561
 29. สำนักงานเทสบาลเมืองจันทบุรี ประจำดือนเมษายน 2561
 30. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ เดือน มีนาคม 2561
 31. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 32. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน มีนาคม 2561
 33. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน มีนาคม 2561
 34. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 35. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทนิมิต เดือน มีนาคม 2561
 36. สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 37. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 38. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน มีนาคม 2561
 39. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 40. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 41. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 42. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 43. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 44. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 45. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 46. ปฏิรูปที่ดิน เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 47. เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 48. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน มกราคม 2561
 49. เทศบาลเมืองท่าช้าง เดือนมกราคม 2561
 50. การไฟฟ้า เดือน มกราคม 2561
 51. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน มกราคม 2561
 52. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน ธันวาคม 2560
 53. ปฏิรูปที่ดิน เดือน มกราคม 2561
 54. พัฒนาและบำรุกรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน มกราคม 2561
 55. เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน มกราคม 2561
 56. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เดือน มกราคม 2561
 57. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือนธันวาคม 2560
 58. เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 59. เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน มกราคม 2561
 60. การไฟฟ้าฯ เดือน ธันวาคม 2560
 61. ทม.เมืองท่าช้าง เดือน ธันวาคม 2560
 62. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560 รายงานครั้งที่ 2
 63. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 64. สนง.บำรุงรักษาพันธุ์สัตว์ฯ เดือน ธันวาคม 2560
 65. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 66. สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เดือน ธันวาคม 2560
 67. สนง.เกษตร จบ.เดือน ธันวาคม
 68. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ตุลาคม และเดือน พฤศจิกายน
 69. การไฟฟ้าเดือน พฤศจิกายน 2560
 70. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน พฤศจิกายน 2560
 71. ทม.เมืองท่าใหม่ เดือน พฤศจิกายน 2560
 72. เทศบาลตำบลบ่อเดือน พฤศจิกายน 2560
 73. สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จบ. เดือน พฤศจิกายน 2560
 74. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน พฤศจิกายน 2560
 75. ทม.เมืองจันทบุรี เดือน พฤศจิกายน 2560
 76. สนง.เกษตร จบ.เดือน พฤศจิกายน 2560
 77. สนง.ทม.เมืองจันทบุรี เดือน ตุลาคม 2560.
 78. สนง.ทม.เมืองท่าใหม่ เดือน ตุลาคม 2560
 79. ทต.บ่อ เดือน ตุลาคม 2560
 80. ทม.เมืองจันทบุรี เดือนตุลาคม 2560
 81. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน ตุลาคม 2560
 82. สนง.พัฒนาและบำรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน ตุลาคม 2560
 83. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน ตุลาคม 2560
 84. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน ตุลาคม 2560
 85. สนง.เกษตร จบ เดือน ตุลาคม 2560
 86. ทม.ท่าใหม่ เดือนกันยายน 2560
 87. สนง.เทศบาลตำบลทับช้าง เดือนสิงหาคม 60
 88. สนง.เทศบาลตำบลบ่อ เดือนสิงหาคม 2560
 89. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน สิงหาคม 2560
 90. ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดือน สิงหาคม 2560
 91. สนง.ทม.เมืองจันทบุรี เดือน กันยายน 2560
 92. เทศบาลตำบลบ่อ เดือน กันยายน 2560
 93. สนง.สถานพินิจและคุ้มครองสัตว์และเยาวชน เดือน กันยายน 2560
 94. สนง.เกษตรจังหวัด เดือน กันยายน 2560
 95. สนง.พัฒนาและบำรักษาทางน้ำที่ 5 เดือน กันยายน 2560
 96. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือน กันยายน 2560
 97. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุุรี เดือนกันยายน 2560.
 98. อบจ.จบ.เดือน สิงหาคม 2560
 99. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 100. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 101. สนง.เกษตรจังหวัดจันทบุรี เดือน สิงหาคม 2560
 102. สนง.ปฏิรูปที่ดิน เดือน สิงหาคม 2560
 103. อบจ.จบ. เดือน กรกฎาคม 2560
 104. ทศ.ทับช้าง เดือน กรกฎาคม 2560
 105. ทศ.ทับช้าง เดือน มิถุนายน 2560
 106. ทศ.ทับช้าง เดือนพฤษภาคม 2560
 107. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ. เดือนกรกฎาคม 2560
 108. สนง.ทศ ต.บ่อ เดือนกรกฎาคม 2560
 109. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ เดือนกรกฎาคม 2560
 110. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เดือน กรกฎาคม 2560
 111. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี เดือนกรกฎาคม 2560
 112. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. เดือนกรกฎาคม 2560
 113. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เดือนกรกฎาคม 2560
 114. สนง.เกษตร จบ กรกฎาคม 2560
 115. ทศ.หนองบัว กรกฎาคม 2560
 116. ทศ.เมืองขลุง กรกฎาคม 2560
 117. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2560
 118. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 119. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 120. สนง.เทศบาลบ่อ มิถุนายน 2560
 121. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 122. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2560
 123. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ มิถุนายน 2560
 124. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จบ มิถุนายน 2560
 125. สถานพินิจ จบ มิถุนายน 2560
 126. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2560
 127. เรือนจำ จบ. กรกฎาคม 2560 0025-1371 4 กค 59 
 128. สนง.เกษตร จบ กรกฎาคม 2560
 129. อบจ.จบ. มิถุนายน 2560
 130. ทศ.เมืองท่าใหม่  มิถุนายน 2560
 131. เรือนจำ จบ  มิถุนายน 2560
 132. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2560
 133. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2560
 134. สนง.เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2560
 135. สนง.ปฏิรูปที่ดิน จบ. มิถุนายน 2560
 136. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2560
 137. โยธาธิการและผังเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 138. เทศบาลเมือง จบ. มิถุนายน 2560
 139. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จบ. มิถุนายน 2560
 140. สนง.เกษตร จบ. มิถุนายน 2560
 141. งค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 142. สนง.เทศบาล ต.บ่อ พฤษภาคม 2560
 143. ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 144. สนง.เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 145. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 146. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 147. สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2560
 148. สนง.โยธาธิการและผังเมือง จบ. พฤษภาคม 2560
 149. สนง.พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2560
 150. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2560
 151. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 152. เกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 153. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2560
 154. เทศบาลต.หนองบัว เมษายน 2560
 155. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 156. สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน มีนาคม 2560
 157. เกษตรจังหวัด เมษายน 2559
 158. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชนจังหวัด มีนาคม 2560
 159. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2560
 160. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 161. เรือนจำจังหวัด มีนาคม 2560
 162. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีนาคม 2560
 163. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2560
 164. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2560
 165. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 166. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 167. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2560
 168. เทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2560
 169. เทศบาลเมืองขลุง พฤศจิกายน 2559
 170. เทศบาลเมืองขลุง ธันวาคม 2559
 171. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2560
 172. พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
 173. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 174. เทศบาลตำบลบ่อ กุมภาพันธ์ 2560
 175. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 176. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 177. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 178. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 179. เกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2560
 180. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2560
 181. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มกราคม 2560
 182. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2560
 183. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 184. เทศบาลตำบลบ่อ มกราคม 2560
 185. เทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2559
 186. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2560
 187. เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 188. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ธันวาคม 2559
 189. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ธันวาคม 2559
 190. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2560
 191. เรือนจำจังหวัด มกราคม 2560
 192. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 193. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2560
 194. ้เทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2560
 195. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 196. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 197. สำนักงานเกษตรจังหวัด ธันวาคม 2559
 198. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ธันวาคม 2559
 199. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ธันวาคม 2559
 200. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 201. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด กันยายน 2559
 202. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กันยายน 2559
 203. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 204. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2559
 205. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2559
 206. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2559
 207. เรือนจำจังหวัด ธันวาคม 2559
 208. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธันวาคม 2559
 209. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พฤศจิกายน 2559
 210. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2559
 211. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 212. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2559
 213. โยธาธิการและผังเมือง พฤศจิกายน 2559
 214. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ตุลาคม 2559
 215. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 216. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 217. สำนักงานเกษตรจังหวัด พฤศจิกายน 2559
 218. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤศจิกายน 2559
 219. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤศจิกายน 2559
 220. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2559
 221. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2559
 222. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 223. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 224. สำนักงานเกษตรจังหวัด ตุลาคม 2559
 225. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2559
 226. เทศบาลตำบลบ่อ ตุลาคม 2559
 227. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 228. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2559
 229. เทศบาลตำบลทับช้าง กันยายน 2559
 230. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2559
 231. โยธาธิการและผังเมือง ตุลาคม 2559
 232. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2559
 233. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2559
 234. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2559
 235. เทศบาลเมืองขลุง กันยายน 2559
 236. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2559
 237. เรือนจำจังหวัด กันยายน 2559
 238. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน กันยายน 2559
 239. โยธาธิการและผังเมือง กันยายน 2559
 240. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2559
 241. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2559
 242. เทศบาลตำบลทับช้าง สิงหาคม 2559
 243. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สิงหาคม 2559
 244. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 245. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สิงหาคม 2559
 246. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2559
 247. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง สิงหาคม 2559
 248. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 249. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2559
 250. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2559
 251. สำนักงานเกษตรจังหวัด สิงหาคม 2559
 252. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2559
 253. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 สิงหาคม 2559
 254. สำนักงานปฏิรูปที่ดิน สิงหาคม 2559
 255. เทศบาลตำบลฉมัน กรกฎาคม 2559
 256. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2559
 257. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทุบรี กรกฎาคม 2559
 258. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 259. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 260. เทศบาลเมืองขลุง กรกฎาคม 2559
 261. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักาาทางน้ำที่ 5 กรกฎาคม 2559
 262. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 263. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2559
 264. สำนักงานเกษตรจังหวัด กรกฎาคม 2559
 265. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2559
 266. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 267. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 268. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มิถุนายน 2559
 269. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 270. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2559
 271. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2559
 272. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 273. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2559
 274. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2559
 275. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม-มิถุนายน 2559
 276. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 277. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2559
 278. เทศบาลเมืองขลุง มิถุนายน 2559
 279. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 280. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มิถุนายน 2559
 281. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2559
 282. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 283. สำนักงานเกษตรจังหวัด มิถุนายน 2559
 284. สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง พฤษภาคม 2559
 285. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2559
 286. เทศบาลเมืองท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 287. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 288. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 289. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 290. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2559
 291. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 292. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 293. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 294. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2559
 295. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน เมษายน 2559
 296. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 พฤษภาคม 2559
 297. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2559
 298. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมษายน 2559
 299. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2559
 300. เทศบาลบางบ่อ เมษายน 2559
 301. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 302. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 303. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 304. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 เมษายน 2559
 305. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 306. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 307. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2559
 308. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2559
 309. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2559
 310. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2559
 311. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 312. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 313. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 314. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มีนาคม 2559
 315. เทศบาลเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 316. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 317. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 318. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 319. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษยายน 2559
 320. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 321. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2559
 322. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2559
 323. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559
 324. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 325. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 326. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 327. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 328. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กุมภาพันธ์ 2559
 329. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 330. เทศบาลตำบลทับช้าง มกราคม 2559
 331. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 332. เทศบาลเมืองจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 333. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 334. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 335. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 336. เทศบาลตำบลบ่อ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี มกราคม2559
 337. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 338. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 มกราคม 2559
 339. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 340. สำนักงานปฏิรูปที่ดืนจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2559
 341. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 342. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 343. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 344. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง มกราคม 2559
 345. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 346. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 347. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ธันวาคม 2558
 348. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 349. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 350. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 351. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 352. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2558
 353. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 354. สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ ธันวาคม 2558
 355. สำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี มกราคม 2559
 356. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 357. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2559
 358. สำนักงานเทศบาลเมืองขลุง มกราคม 2559
 359. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ธันวาคม 2558
 360. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 361. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ธันวาคม 2558
 362. สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2558
 363. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ธันวาคม 2558
 364. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2558
 365. เทศบาลเมืองจันทบุรี ธันวาคม 2558
 366. เทศบาลตำบลทับช้าง พฤศจิกายน 2558
 367. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2558
 368. เทศบาลตำบลฉมัน พฤศจิกายน 2558
 369. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 370. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2558
 371. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 372. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 373. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 374. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กันยายน และ พฤศจิกายน 2558
 375. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 376. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 377. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤศจิกายน 2558
 378. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 379. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2558
 380. เทศบาลตำบลบ่อ พฤศจิกายน 2558
 381. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ตุลาคม 2558
 382. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 383. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 384. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 385. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ตุลาคม 2558
 386. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 387. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ตุลาคม 2558
 388. เทศบาลเมืองจันทบุรี ตุลาคม 2558
 389. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558
 390. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ตุลาคม 2558 
 391. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กันยายน 2558
 392. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กันยายน 2558
 393. เทศบาลตำบลฉมัน กันยายน 2558
 394. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กันยายน 2558
 395. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 396. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : กันยายน 2558
 397. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กันยายน 2558
 398. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 399. เทศบาลเมืองจันทบุรี กันยายน 2558
 400. เทศบาลตำบลบ่อ กันยายน 2558
 401. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 402. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฏาคม 2558
 403. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 404. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 405. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 406. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 407. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กันยายน 2558
 408. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 409. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 410. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 411. เทศบาลเมืองท่าใหม่ สิงหาคม 2558
 412. เทศบาลตำบลเขาบายศรี สิงหาคม 2558
 413. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 414. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 415. เทศบาลตำบลบ่อ สิงหาคม 2558
 416. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 417. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 สิงหาคม 2558
 418. เทศบาลเมืองจันทบุรี สิงหาคม 2558
 419. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี สิงหาคม 2558
 420. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 421. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 422. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สิงหาคม 2558
 423. เทศบาลตำบลเขาบายศรี กรกฎาคม 2558
 424. เทศบาลตำบลทับช้าง กรกฎาคม 2558
 425. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 426. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 427. เทศบาลเมืองท่าใหม่ กรกฎาคม 2558
 428. เทศบาลตำบลบ่อ กรกฎาคม 2558
 429. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 430. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 431. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 กรกฎาคม 2558
 432. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 433. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 434. เทศบาลเมืองจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 435. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 436. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 437. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กรกฎาคม 2558
 438. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มิถุนายน 2558
 439. เทศบาลตำบลทับช้าง มิถุนายน 2558
 440. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 441. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 442. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 443. เทศบาลตำบลฉมัน มิถุนายน 2558
 444. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 445. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 446. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มิถุนายน 2558
 447. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 448. การประปาส่วนภูมิภาค มิถุนายน 2558
 449. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 450. สำนักงานจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 451. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 452. เทศบาลตำบลบ่อ มิถุนายน 2558
 453. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 454. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มิถุนายน 2558
 455. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 456. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 457. เทศบาลเมืองจันทบุรี มิถุนายน 2558
 458. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มิถุนายน 2558
 459. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 460. เทศบาลตำบลฉมัน พฤษภาคม 2558
 461. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 พฤษภาคม 2558
 462. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 463. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 464. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤษภาคม 2558
 465. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 466. เทศบาลตำบลบ่อ พฤษภาคม 2558
 467. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 468. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 469. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี พฤษภาคม 2558
 470. เทศบาลเมืองจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 471. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 472. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 473. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 474. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 475. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 476. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 477. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี พฤษภาคม 2558
 478. เทศบาลตำบลเขาบายศรี เมษายน 2558
 479. เทศบาลตำบลทับช้าง เมษายน 2558
 480. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 481. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 482. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 483. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 484. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี เมษายน 2558
 485. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 486. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 487. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 488. เทศบาลเมืองจันทบุรี เมษายน 2558
 489. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 490. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 491. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เมษายน 2558
 492. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี เมษายน 2558
 493. เทศบาลเมืองท่าใหม่ เมษายน 2558
 494. เทศบาลตำบลบ่อ เมษายน 2558
 495. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี เมษายน 2558
 496. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มีนาคม 2558
 497. เทศบาลตำบลทับช้าง มีนาคม 2558
 498. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 499. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 500. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มีนาคม 2558
 501. เทศบาลตำบลฉมัน มีนาคม 2558
 502. สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี มีนาคม 2558
 503. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี มีนาคม 2558
 504. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 505. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 506. เทศบาลเมืองจันทบุรี มีนาคม 2558
 507. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1 มีนาคม 2558
 508. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 509. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 มีนาคม 2558
 510. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 511. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 512. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี มีนาคม 2558
 513. เทศบาลเมืองขลุง มีนาคม 2558
 514. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 515. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 516. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 517. เทศบาลตำบลหนองบัว กุมภาพันธ์ 2558
 518. เทศบาลตำบลทับช้าง กุมภาพันธ์ 2558
 519. สำนักงานเทศบาลตำบลเขาบายศรี กุมภาพันธ์ 2558
 520. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน กุมภาพันธ์ 2558
 521. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี กุมภาพันธ์ 2558
 522. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
 523. เทศบาลตำบลเขาบายศรี มกราคม 2558
 524. เทศบาลตำบลฉมัน มกราคม 2558
 525. เทศบาลเมืองขลุง กุมภาพันธ์ 2558
 526. เทศบาลตำบลท่าช้าง มกราคม 2557
 527. เทศบาลเมืองท่าใหม่ มกราคม 2558
 528. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มกราคม 2558
 529. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี มกราคม 2558
 530. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : มกราคม 2558
 531. เทศบาลตำบลฉมัน ธันวาคม 2557
 532. เทศบาลตำบลหนองบัว ธันวาคม 2557
 533. เทศบาลเมืองท่าใหม่ ธันวาคม 2557
 534. เทศบาลเมืองขลุง 20 มกราคม 2558
 535. เทศบาลเมืองจันทบุรี 22 มกราคม 2558
 536. เทศบาลตำบลเขาบายศรี ธันวาคม 2557
 537. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธันวาคม 2557
 538. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 : ธันวาคม 2557
 539. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 540. เทศบาลเมืองขลุง 24 ธันวาคม 2557
 541. เทศบาลตำบลหนองบัว พฤศจิกายน 2557
 542. เทศบาลตำบลเขาบายศรี พฤศจิกายน 2557
 543. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 จังหวัดจันทบุรี พฤศจิกายน 2557
 544. เทศบาลเมืองท่าใหม่ พฤศจิกายน 2557
 545. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 3 ธันวาคม 2557
 546. เทศบาลเมืองขลุง 25 พฤศจิกายน 2557
 547. เทศบาลตำบลหนองบัว : 24 พฤศจิกายน 2557
 548. เทศบาลตำบลฉมัน 13 พฤศจิกายน 2557
 549. เทศบาลตำบลทับช้าง 6 พฤศจิกายน 2557
 550. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 : 4 พฤศจิกายน 2557
 551. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี ตุลาคม 2557
 552. อบจ.จันทบุรี 13 ตุลาคม 2557
 553. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 9 ตุลาคม 2557
 554. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 555. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 556. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 557. เทศบาลเมืองจันทนิมิตร 22 กันยายน 2557
 558. เทศบาลตำบลฉมัน 18 กันยายน 2557
 559. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 10 กันยายน 2557
 560. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 22 สิงหาคม 2557
 561. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 25 สิงหาคม 2557
 562. เทศบาลตำบลฉมัน 21 กรกฎาคม 2557
 563. เทศบาลตำบลฉมัน 20 สิงหาคม 2557
 564. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 13 สิงหาคม 2557
 565. เทศบาลเมืองจันทบุรี 7 สิงหาคม 2557
 566. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 5 สิงหาคม 2557
 567. การประปาส่วนภูมิภาค 4 สิงหาคม 2557
 568. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 31 กรกฎาคม 2557
 569. เทศบาลเมืองขลุง 4 กรกฎาคม 2557
 570. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 30 มิถุนายน 2557
 571. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 16 มิถุนายน 2557
 572. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 17 มิถุนายน 2557
 573. สำนักงานเทศบาลตำบลฉมัน 17 มิถุนายน 2557
 574. สำนักงานเทศบาลเมืองท่าใหม่ 13 มิถุนายน 2557
 575. หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี 10 มิถุนายน 2557
 576. เทศบาลเมืองจันทบุรี 5 มิถุนายน 2557
 577. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 3 มิถุนายน 2557
 578. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี 2 มิถุนายน 2557
 579. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 29 พฤษภาคม 2557
 580. เทศบาลตำบลฉมัน 21 พฤษภาคม 2557
 581. เทศบาลเมืองจันทบุรี 20 พฤษภาคม 2557
 582. เทศบาลเมืองจันทบุรี 12 พฤษภาคม 2557
 583. เทศบาลเมืองจันทบุรี 16 พฤษภาคม 2557
 584. เทศบาลเมืองจันทนิมิต 8 พฤษภาคม 2557
 585. เทศบาลเมืองจันทบุรี 15 พฤษภาคม 2557
 586. เทศบาลเมืองท่าใหม่ 15 พฤษภาคม 2557
 587. เทศบาลตำบลทับช้าง 17 เมษายน 2557
 588. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (17 เมษายน 2557)
 589. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 | 3 (เมษายน 2557)
 590. เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 | 2 (มีนาคม  2557)
 591. เทศบาลเมืองจันทบุรี(มีนาคม  2557)
 592. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่5 (มีนาคม  2557)
 593. การประปาส่วนภูมิภาค (มีนาคม  2557)
 594. เทศบาลตำบลเขาบายศรี(กุมภาพันธ์  2557)
 595. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (กุมภาพันธ์  2557)
 596. ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 (พฤศจิกายน  2556)
 597. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 598. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี (พฤศจิกายน 2556)
 599. เทศบาลตำบลฉมัน (พฤศจิกายน 2556)
 600. เทศบาลตำบลหนองบัว (ตุลาคม 2556)
 601. เทศบาลตำบลฉมัน (ตุลาคม 2556)
 602. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ตุลาคม 2556)
 603. การประปาส่วนภูมิภาคจันทบุรี
 604. เทศบาลตำบลเขาบายศรี
 605. เทศบาลตำบลฉมัน
 606. เทศบาลตำบลหนองบัว
 607. เทศบาลเมืองจันทบุรี
 608. ศูนย์พัฒนาการทางน้ำที่ 5
 609. สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น