ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯพบประชาชน”

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 06.00 น. – 07.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จัดรายการวิทยุ “ผู้ว่าฯพบประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี F.M. 90.25 MHz และ AM.1125 Khz โทรศัพท์ 039-325987

1 2 3

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น