ผู้ตรวจสำนักนายกฯลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายอำนวย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจติดตามแผนงาน/โครงการของจังหวัดจันทบุรีตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ พร้อมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด โดยมีนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของจังหวัดจันทบุรี

5 4 3 2 1

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น