นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายเกรียงเดช เข็มทอง ผุ้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยเข้าเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ จากนั้นเดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ.จันทบุรี รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวภาคตะวันออก การพัฒนาการค้าชายแดนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การแก้ไขปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำและแหล่งน้ำประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ ได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลหนองบัว เพื่อเยี่ยมชมวิธีการเก็บผลไม้ในห้องเย็นและพบประชาชนที่มาให้การต้อนรับ

IMG_0032

1IMG_00932DSC_0224IMG_027534

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น