รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเมืองจันท์

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเมืองจันท์ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน ประกอบด้วยภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และภาคราชการ หลักสูตร 30 ชั่วโมง 10 วันทำการ และมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 76 คน

1234

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น