รองผู้ว่าราชการจังหวัดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจันทบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ และนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ เดินทางไปถวายราชสักการะ/สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

1 2 3 4

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น