ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์สื่อสารมวลชน(PRESS CENTER) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประสานงานด้านการสื่อสารที่รวดเร็ว ฉับไว ในการส่งข้อมูล ของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31

วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.40 น. ณ ศูนย์สื่อสารมวลชน (PRESS CENTER) โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์สื่อสารมวลชน(PRESS CENTER) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประสานงานด้านการสื่อสารที่รวดเร็ว ฉับไว ในการส่งข้อมูล ของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ( 2558 ) “ จันทบูรเกมส์” ระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558 ที่จังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพ โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายก อบจ.จันทบุรี นายธเนศ เธียรนันท์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี พ.ต.อ.สุเทพ บุญค้ำ ผกก.สภ.เมืองจันทบุรี นายสมพล พะเนียงทอง อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี นายสุธา ภาคการโทรศัพท์จังหวัดจันทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ

1

2

3

4

5

6

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น