การสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

พระพุทธเมตตา

การสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น