การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดจันทบุรี

การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายเกรียงเดช เข็มทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากเทศบาลเมือง ๔ แห่ง ได้เสนอโครงการที่ประชาชนเสนอให้คณะทำงานโครงการพัฒนาเมืองระดับจังหวัดให้ความเห็นเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตามความต้องการของชุมชน ณ ห้องประชุม ๕  ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

DSC_0156 DSC_0157 DSC_0158 DSC_0159 DSC_0160 DSC_0161

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น