ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “กาแฟสัญจร”ครั้งที่ 2 / 2558

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 07. 30 น. ณ ห้องมณีทิพย์ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์จ จังหวัดจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม “กาแฟสัญจร”ครั้งที่ 2 / 2558 พร้อมด้วย นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พบปะสนทนาระหว่างหน่วยงาน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะ และสานสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้อวยพรวันคล้ายวันเกิด พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และนายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

1

2

3

4

5

6

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น