ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ( 2558 ) “ จันทบูรเกมส์”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09. 30 น. ณ ห้องประชุมเทพลีลา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ( 2558 ) “ จันทบูรเกมส์” จำนวน 40 ชนิดกีฬา และกีฬาสาธิต 3 ชนิดกีฬา จังหวัดจันทบุรีในฐานะจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558 โดยมี นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการฯ รักษาการแทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายสมพล พะเนียงทอง อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก ผู้อำนวยการกองสมรรถภาพการกีฬา นายณัฐวุฒิ เรืองเวส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนฯ ว่าจังหวัดจันทบุรีมีความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และพร้อมต้อนรับนักกีฬา,เจ้าหน้าที่ กว่า 14,007 คน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น