ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ( ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯประจำจังหวัดจันทบุรี ) เป็นประธานพิธีมอบเครื่องแบบนักเรียนพระราชทานให้กับนักเรียน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13. 30 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ( ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯประจำจังหวัดจันทบุรี ) เป็นประธานพิธีมอบเครื่องแบบนักเรียนพระราชทานให้กับนักเรียน โดยมี นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ นางสุภาพร พาภัคดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 นางรชธร พูลสิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี และส่วนราชการ ร่วมมอบเครื่องแบบนักเรียนพระราชทาน ให้กับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 ที่เป็นนักเรียนยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคม ครอบครัวประสบปัญหา ขาดโอกาสทางการศึกษา และรับเข้าศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดให้นักเรียนอยู่ประจำในโรงเรียน ปัจจุบันมีนักเรียน 457 คน มีบุคลากร ครู พนักงาน ลูกจ้าง 57 คน

1

2

3

4

5

6

7

9

10

12

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น