ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดจันทบุรี “คืนคนดีสู่สังคม” ครั้งที่ 3 และบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10. 30 น. ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดจันทบุรี “คืนคนดีสู่สังคม” ครั้งที่ 3 และบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อลดจำนวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้น้อยลง ให้ความรู้ในเรื่องโทษพิษภัย ของยาเสพติดทำให้เกิดความตระหนักที่จะทำความผิด และเกรงกลัวไม่กล้าที่ไปเสพติดหรือข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย คือ อำเภอสอยดาว จำนวน 100 คน ,อำเภอแก่งหางแมว จำนวน 100 คน โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดจันทบุรี

1

2

3

4

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น