เสวนาทิศทางการขับเคลื่อนยกระดับเด็กและเยาวชนต้นแบบจันทบุรี

 

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2556 นายเกรียงเดช เข็มทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศทางการขับเคลื่อนยกระดับและเยาวชน ชุมชนต้นแบบ ผ่านชุมชนย่อยที่ 10 เทศบาลเมืองจันทบุรี และนายธเนศ  เธียรนันทน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี  กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดเสาวนาในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องในการสื่อสารสะท้อนความคิดเห็นของคนทุกภาคส่วนในสังคมอันจะนำไปสู่การจัดการศึกษาที่ดีของจังหวัดจันทบุรีต่อไป โดยการจัดเวทีเสวานาในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการความร่วมมือด้านการสื่อสารการดำเนินงานจังหวัดดีเด่น จังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค.ให้เป็น 1 ใน 10 ของจังหวัดดีเด่นในด้านการมีกระบวนการคัดเลือกครูสอนดี ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

 

 

รองเกรียง

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น