ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้า ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม” ครั้งที่ 5 ( ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน )

วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ณ ตลาดการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “สีสันตะวันออก แบรนด์ไทย หัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้า ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม” ครั้งที่ 5 ( ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน ) โดยมี นายซิน คิม ที่ปรึกษาสมด็จเฮงสัมริน นายจัน สุพอล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายซก กง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง นายงอน รัตนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง นางเจีย เลียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดไพริน นายนันทชัย โรจน์วรรณสินธุ์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี นายนิอันนุวา สุไลมาน พานิชย์จังหวัดจันทบุรี ดร.อิสิวุฒิ ตั้งเกียรติ นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย – กัมพูชา จันทบุรี ส่วนราชการ องค์กรเอกชน นักธุรกิจ ร่วมเปิดงาน ( ถนนคนเดินคน 3 แผ่นดิน ) วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรฐกิจการค้ากลุ่มภาคตะวันออก และโอกาสทางการตลาดของสินค้า บริการ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมด้านการค้าชายแดนการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์และผูกมิตรในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ) และประเทศเพื่อนบ้าน กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณตลาดการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา (ตลาดบ้านแหลม) อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

1654784_855038657892564_3330314173495097089_o

10688244_855039157892514_112503240812506370_o

10887643_855038907892539_5631260979139902704_o

10857095_855040281225735_7717162823375320662_o

10862499_855038841225879_4127660931410405480_o

10873628_855038631225900_5048586573084433819_o

10887354_855039201225843_8245470811071464049_o

 

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น