ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี(ศอ.ปส.จ.จันทบุรี) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประชุมแก้ไขปัญหาและรายงานผล คดียาเสพติดในพื้นที่ต่างๆ และสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดโดยมีเป้าหมายทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

10869314_853562711373492_4282950994918427812_o

1547924_853562791373484_3118380736604915707_o

 

 

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น