เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  1. กำหนดการ
  2. แบบตอบรับ
  3. รายละเอียดโครงการฯ
  4. คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ
  5. สไลด์ประกอบการอบรม
Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น